E134 Grønliheia målestasjon

13,3 km fra Gravhaug

E134 Grønliheia målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

August 2020–august 2021