Pv98851 Skjeltene målestasjon

16,2 km fra Østre Vågholmen

Pv98851 Skjeltene målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

November 2020–november 2021