E39 Ostereidet målestasjon

4,8 km fra Mjøsvågen

E39 Ostereidet målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

August 2020–august 2021