Retro.yr legges ned 4. oktober. Da vil ikke disse sidene være tilgjengelig lenger. Vi har lansert nye sider påyr.no som vi fortsetter å videreutvikle. Du kan lese mer om overgangen idenne artikkelen.

Tekstvarsel for havområdene

Produksjon av varsel for havområdene fra 56° nord til isgrensen ble endret 7. januar. Varsel for Tyskebukta og Dogger er ikke lenger en del av produksjonen. Bølgevarselet er en integrert del av teksten for hvert område. Farevarslene utvides til å dekke hele ansvarsområdet. Sammenhengen mellom bølgehøyde og sjøgang finnes her: https://snl.no/sjøgang

Varsel for torsdag 23. september kl 10:00 til fredag 24. september kl 21:59

Kuling- og stormvarsel/gale and storm warning

Indre Skagerrak

Indre Skagerrak: Vestlig liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 13utc til 19utc

Ytre Skagerrak

Ytre Skagerrak: Vestlig liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 11utc til 17utc

Fisker

Fisker: Nordvest liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc til 20utc

Fladen

Fladen: Nordvest liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc til 15utc

Utsira Sør

Utsira Sør: Nordvest liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc til 18utc

Utsira Nord

Utsira Nord: Nordvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra torsdag 10utc til 16utc

Viking

Viking: Nordvest liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc til fredag 16utc

Aust-Tampen

Aust-Tampen: Sørlig liten storm 22 m/s er ventet fra fredag 04utc til 19utc

Storegga

Storegga: Sørlig liten storm 22 m/s er ventet fra fredag 06utc

Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen

Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: Skiftende sterk kuling 20 m/s er ventet fra fredag 09utc til 21utc

NBB

NBB: Nordlig liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc

LeD

LeD: Nordlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra torsdag 10utc

A1

A1: Nordlig liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc

A2

A2: Nordlig liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc

B1

B1: Nordlig liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc

B2

B2: Nordlig liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc

C2

C2: Nordlig liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 10utc til fredag 02utc

D2

D2: Nordvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra torsdag 10utc til 23utc

F2

F2: Nordøst sterk kuling 20 m/s er ventet fredag 11utc

F3

F3: Sørøst sterk kuling 20 m/s er ventet fredag 11utc

Værsituasjonen/synoptic situation

Stormsenter 964 hPa 73 N 02 W flytter seg lite, ventes 973 hPa til fredag 06 utc. Lavtrykk 989 hPa 62 N 01 E flytter seg E og svekkes til fredag 06 utc. Nytt lavtrykk ventes 979 hPa 65 N 04 W til fredag 06 utc.

Havvarsel/ocean forecast

Indre Skagerrak

Nordvest liten kuling, periodevis vestlig sterk kuling, etter hvert vestlig stiv kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Ytre Skagerrak

Nordvest stiv kuling, periodevis vestlig liten storm. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Fisker

Nordvest sterk kuling, periodevis vestlig liten storm, etter hvert vestlig liten kuling. Opprørt hav til røff sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Fladen

Skiftende liten kuling, periodevis nordvest liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Utsira Sør

Nordvest sterk kuling, periodevis liten storm, etter hvert liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Utsira Nord

Skiftende liten kuling, periodevis nordvest sterk kuling. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Viking

Skiftende liten kuling, periodevis nordvest liten storm, etter hvert vestlig stiv kuling. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Aust-Tampen

Skiftende stiv kuling, etter hvert vestlig, periodevis sørlig liten storm. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Storegga

Skiftende liten kuling, økende til skiftende sterk kuling, periodevis sørlig liten storm. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Frøyabanken

Vestlig frisk bris, økende til skiftende stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Haltenbanken

Skiftende frisk bris, periodevis sørøst stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen

Skiftende liten kuling, økende til sterk kuling. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Sklinnabanken

Skiftende bris. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Trænabanken

Vestlig bris. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Røstbanken

Skiftende frisk bris. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Ytre Vestfjorden

Skiftende bris. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Vesterålsbankene

Sørvest frisk bris. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Bankene utenfor Troms

Sørlig frisk bris. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Tromsøflaket

Sørlig liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Hjelmsøybanken

Sørlig liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt.

Nordkappbanken

Sørlig liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Nordbanken

Sørlig liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

Kildinbanken

Sørlig liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt.

DWH

Nordlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Snø med dårlig sikt.

NB

Nordøst frisk bris. Røff til svak sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for tåke.

NBB

Nordlig sterk kuling, periodevis liten storm. Røff, periodevis veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt.

LeD

Nordlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for tåke. Utrygt for moderat ising.

YP

Nordøst liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for tåke.

LiD

Skiftende frisk bris. Veldig røff til moderat sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for tåke.

BnS

Sørøst frisk bris. Svak, periodevis røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt, etter hvert snø med dårlig sikt. Utrygt for tåke.

A1

Nordlig sterk kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Snø med dårlig sikt.

A2

Nordlig sterk kuling, periodevis liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Snø med dårlig sikt. Utrygt for tåke.

A3

Skiftende liten kuling, periodevis østlig stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

A4

Sørøst liten kuling. Veldig røff til moderat sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke.

A5

Skiftende frisk bris. Røff eller veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for tåke.

B1

Nordlig liten storm, minkende til sterk kuling. Opprørt, periodevis veldig opprørt hav. Snø med dårlig sikt.

B2

Nordlig liten storm, minkende til sterk kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke.

B3

Sørøst stiv kuling, minkende til skiftende frisk bris. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

B4

Skiftende liten kuling, periodevis østlig stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke.

B5

Skiftende frisk bris. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke.

C2

Nordlig liten storm, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt, periodevis veldig opprørt hav. Regn og moderat sikt.

C3

Sørøst stiv kuling, minkende til skiftende liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

C4

Sørlig liten kuling, periodevis sørøst stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke.

C5

Sørlig liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke.

D2

Nordvest sterk kuling, minkende til stiv kuling. Opprørt, periodevis veldig opprørt hav. Regn og moderat sikt.

D3

Sørvest liten kuling, periodevis sørlig stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Dype D4

Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

E2

Vestlig frisk bris, periodevis stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt.

E3

Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.

Dype E4

Sørvest liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.

F2

Skiftende liten kuling, økende til skiftende stiv kuling, periodevis nordøst sterk kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt.

F3

Vestlig liten kuling, økende til skiftende stiv kuling, periodevis sørøst sterk kuling. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt.