Varselsymbol

Farevarsel

Varseltrekant

Pågår: Meget stor skogbrannfare (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud)

søndag 15. juli 2018 kl 10
Faren øker

Ukjent sluttidspunkt

Fortsatt meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt. Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Varseltrekant

Pågår: Meget stor skogbrannfare (Oppland og Hedmark)

søndag 15. juli 2018 kl 10
Faren øker

Ukjent sluttidspunkt

Stor eller meget stor gress-, lyng og skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt. Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Varseltrekant

Pågår: Stor skogbrannfare (Vestlandet sør for Stad)

søndag 15. juli 2018 kl 13
Faren øker

Ukjent sluttidspunkt

Lokal stor gress-, lyng- og skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild.