Webcams

 1. Image from Ropci
 2. Image from Sveti Vid-Miholjice
 3. Image from Krk
 4. Image from Barusici

In the atmosphere

 1. UV forecast

  Novi Vinodolski

  0No UV radiation
  Graph which shows UV forecast for Novi Vinodolski