Webcams

 1. Image from Krupka
 2. Image from Krupka
 3. Image from Krupka
 4. Image from Teplice

The closest observation stations

 1. Praha/Ruzyne

  elevation 380 m, 70.9 km from Krupka

  Temperature at
  Temperature4.1°

In the atmosphere

 1. UV forecast

  Krupka

  0No UV radiation
  Graph which shows UV forecast for Krupka