The closest observation stations

 1. Fritzlar (FLUGPLATZ)

  elevation 172 m, 70.7 km from Bad Driburg

  Temperature at
  Temperature2.3°
 2. Hannover

  elevation 55 m, 93.2 km from Bad Driburg

  Temperature at
  Temperature1.6°

The air around Bad Driburg

 1. UV forecast

  Bad Driburg

  Clouds affect UV radiation

  0No UV radiation
  Graph which shows UV forecast for Bad Driburg