Webcams

 1. Image from Nendaz
 2. Image from Veysonnaz
 3. Image from Veysonnaz
 4. Image from Sion

The closest observation stations

 1. Payerne (6610-0)

  elevation 490 m, 75 km from Nendaz

  Temperature at
  Temperature26.2°

In the atmosphere

 1. UV forecast

  Nendaz

  0No UV radiation
  Graph which shows UV forecast for Nendaz