Hvilken tjeneste er best av yr og storm?

Sjekk alle resultatene i den mest omfattende undersøkelsen som noensinne er gjort av de to værtjenestene.

yr vs storm

YR VS STORM: TV2 hjelper deg har testet ut hvem som oftest har riktige varsler av yr og storm. Yr.no vinner på temperatur, nedbør og vind mens storm er bedre på skydekke.

Yr.no og storm.no fikk i oppdrag fra TV 2 hjelper deg å samle inn værvarsler for et helt år.

32 850 værvarsler har blitt sammenliknet for å sjekke hvem som oftest treffer på temperaturer, skydekke, nedbør og vind.

Yr.no kommer best ut i testen på alle punktene unntatt skydekke:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

(Tabellen viser gjennomsnittlig treffprosent i løpet av det siste året.)

Her bommer og treffer værtjenestene oftest

Testen er gjort for byene Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø.

Fjellområdene Finse, Kvitfjell og Midtstova (på Hardangervidda) er også evaluert.

Lurer du på hvilken værtjeneste du bør bruke? Sjekk hvem som treffer oftest dag én, to og tre i storbyene:

 • Oslo: Yr.no best på temperaturer og nedbør alle dagene. Storm og yr.no er like gode på skydekke.
 • Bergen: Yr.no best på temperaturer og nedbør alle dagene. Storm er bedre på skydekke.
 • Stavanger: Yr.no er best på temperatur og nedbør dag én og to mens storm er best dag tre og på skydekke.
 • Kristiansand: Yr.no er best på temperaturer dag én, mens de er like gode på yr og storm dag to. Tredje dagen er storm litt bedre mens yr.no er bedre enn storm på skydekke.
 • Trondheim: Yr.no er best på temperaturer dag én, mens storm og yr er like gode dag to og tre. Yr.no er best på nedbør mens storm er bedre på skydekke.
 • Tromsø: Yr.no er best på temperaturer alle dager og best på nedbør dag én og to. Tredje dagen er yr og storm like gode på nedbør mens storm er bedre på skydekke.

Temperaturvarsler = yr.no vinneren

Varslene for både yr.no og storm.no er som man bør forvente, best på dag én og blir svakere fra dag to og utover, avhengig av sted og parameter.

Yr.no treffer i 76 prosent av temperaturvarslene og storm i 68 prosent.

Yr vs storm TEMPERATUR

YR VS STORM: Grafene viser hvor riktige temperaturvarslene på yr.no og storm.no var på dag tre, to og én dag i forveien. For Oslo kan du se at 70 prosent av tredagersvarslene var riktige, mens 60 prosent av storm sine var riktige. I testen regnes det som bom når varselet viser mer enn to grader feil.

Resultater fra testen:

 • Yr.no varsler bedre enn storm ved alle stasjoner alle dager. I Stavanger (Sola) er 90 prosent av yr-varslene gode på dag én sammenliknet med 83 prosent på storm. Finse har dårligst varsler dag tre med 59 prosent.
 • Storm.no varsler bedre enn yr.no i Trondheim (Voll) dag to og tre, Kristiansand (Kjevik) dag to og tre og Stavanger (Sola) dag tre, men forskjellene er små eller nøytrale. Storm har sine beste varsler på Sola. Finse har dårligst varsler dag tre med 57 prosent.

– Forskjellen er at vi på yr.no beregner typiske feil på stasjonene de siste tre dagene og korrigerer varslene med dem. Vi varsler også bedre inversjoner på vinteren på yr.no hvor vi bruker et høyoppløselig kart, et inversjonsfilter som gir detaljerte temperaturvarsler i høyden, noe ikke storm.no gjør, sier Jørn Kristiansen, forsker og teknisk leder på yr.no.

Martin Qvindesland Grønnevet er sjefmeteorolog i StormGeo.

STORM. no: Martin Qvindesland Grønnevet, sjefmeteorolog i StormGeo.

Foto: TV2

– Det at yr treffer bedre enn oss på temperatur er en inspirasjon for oss til å gjøre ytterligere forbedringer, sier stormsjef Martin Qvindesland Grønnevet til tv2.no og understreker at de for en tid tilbake justerte modellene for temperatur og mener de vil komme bedre ut neste gang de to testes.

Storm.no bedre på skydekke

Yr.no varsler generelt litt for lite skyer. Storm.no derimot treffer litt bedre, selv om begge kun treffer circa halvparten av gangene.

Storm.no treffer i 50 prosent av tilfellene mens yr.no treffer 48 prosent.

Yr.no vs storm.no - SKYDEKKE

Skydekke måles i åttendeler: 0/8 = klart, 4/8 = halvskyet og 8/8 = totalt overskyet.

Resultater fra testen:

 • Storm.no er best med to prosent høyere treff i snitt. Varslene er best i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen og treffer aller best på dag én i Oslo og Bergen (57 prosent treff). I Tromsø treffer storm 15 prosent oftere enn yr på dag tre.
 • Yr.no er best på skydekket på Sola og Kjevik. Varslene er best på Kjevik dag en. For begge stedene er de dårligste varslene for storm Stavanger (Sola) dag tre (42 prosent) og yr.no varsler dårligst for Trondheim dag tre (39 prosent).
Jørn Kristiansen

YR. no: Jørn Kristiansen, forsker og teknisk leder på yr.no.

Foto: Meteorologisk Institutt

– Skyer er vanskelige å varsle, og på yr.no har vi litt for lite skyer i modellene. Når det er overskyet har vi ofte sol, sier Kristiansen.

Skydekke måles manuelt av værobservatører i storbyene flere ganger daglig. Hvordan dette presenteres gjøres altså på to forskjellige måter på yr og storm.

– Vi har jobbet med å forbedre skydekke og regner med at at varslene generelt blir bedre fra og med denne sommeren, sier Kristiansen.

Begge er gode på nedbør

Det er små forskjeller mellom storm og yr.no på nedbør, men yr.no treffer litt oftere.

Yr.no treffer i 83 prosent av tilfellene mens storm treffer 81 prosent.

– Forskjellen i hvordan nedbør presenteres på storm og yr er at vi på yr.no også estimerer usikkerheten for nedbøren, sier Kristiansen.

Yr.no vs storm.no - NEDBØR

Nedbørtesten er klassifisert i to kategorier: Nedbør og ikke nedbør. I testen regnes alt under 0,3 millimeter som «ikke nedbør» over en tretimers periode.

Resultatet fra testen:

 • Høy andel gode varsler på både storm og yr. Generelt små forskjeller på stasjonsnivå.
 • Yr.no er best i Oslo, Tromsø, Trondheim, Kjevik og Bergen. Treffprosent fra 75 prosent (Midtstova Dag 3) til 89 prosent (Kjevik Dag én).
 • Storm.no er best på Midtstova. Treffprosent 75 prosent (Midtstova dag 3) til 85 prosent (Kjevik dag en).

Vind – hvem er best?

Både storm.no og yr.no varsler vind på forskjellige måter og presenterer den ulikt.

– Mens storm varsler høyeste og laveste vind for et område varsler yr.no én vindstyrke for de forskjellige målepunktene. Det gjør at det er vanskelig å sammenlikne vindmålingene, sier Kristiansen.

Det kan være nyttig å ta en titt på begge varslene for å få best mulig inntrykk av hvordan vinden varierer, er oppfordringen fra både yr- og stormsjefen.

Yr.no vs storm.no - VIND

I testen regnes det som bom når vindstyrken er mer enn 2,5 sekundmeter feil.

Resultatet fra testen:

 • Yr.no har gode varsler i drøyt 70 prosent av tilfellene. Det spriker fra ~30 prosent på Kvitfjell til 95 prosent i Trondheim. Midtstova og Finse er sammen med Kvitfjell de mest vindutsatte stasjonene og har også de laveste treffprosentene.
 • Storm.no har en gjennomsnittlig treff på 70 prosent i Oslo, Bergen og Tromsø ligger høyest (80-90 prosent), mens Midtstova og Kjevik ligger lavest (~50 prosent).

Les mer: