yr.no kåra til beste nett-teneste

yr.no stakk av med to av prisane då Dataforeningen delte ut Rosingprisane måndag kveld.

Kvart år delar Den Norske Dataforening ut Rosingprisane for å stimulere til kreativitet, brukskvalitet og nyskaping innanfor den norske programvarebransjen. Prisane er ein slags «Oscar» for den norske IT-bransjen.

yr.no  var på finaleplass i tre kategoriar:

  • Beste nett-teneste. yr.no var finalist saman med findmyfriends.no og gulesider.no/kart
  • Brukarvenlegheitsprisen. yr.no var finalist saman med «Inga hindring» (Sosial- og helsedirektoratet) og SISOM (Rikshospitalet).
  • Språkprisen. yr.no var finalist saman med korrekturavdelingen.no .

yr.no vann prisane i to av kategoriane, beste nett-teneste og språkprisen. Dei to prisane vart delte ut av samferdsleminster Liv Signe Navarsete og leiar i Språkrådet Sylfest Lomheim.

- Dei ansvarlege har gjort eit omfattande nybrottsarbeid for å visualisere store mengder komplisert data på ein lettfatteleg måte for publikum, sa Navarsete då ho delte ut prisen.

Meir info på Rosing-prisen

NRK og Meteorologisk institutt

Yr.no vart offisielt lansert 19. september, og er eit samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt. Tenesta er unik i europeiske samanheng, med svært detaljerte varsel og ein open datapolitikk. yr.no tilbyr mellom anna time-for-time-varsel og 10-dagarsvarsel for 700 000 stader i Noreg i tillegg til varsel for 6,3 millionar stader i utlandet.

- Det viktigaste innovasjonsgrepet yr.no har gjort er å gjere alle sine vêrdata fritt og ope tilgjengeleg, sa Navarsete under prisutdelinga.

Tenesta har blitt svært populær etter lanseringa. I førre veke hadde yr.no nesten 430 000 unike brukarar.

Oppkalla etter fyrste IT-gründer

Bygningsingeniøren Fredrik Rosing Bull (1882-1925) utvikla den fyrste norske hullkortmaskina då han var tilsett i forsikringsselskapet Storebrand. Den fyrste maskina stod ferdig i 1921, og var langt meir fungerande og effektiv enn konkurrenten frå amerikanske Hollerith (forløparen til IBM).

Bull døydde i 1925, 42 år gamal. Maskina han utvikla vart teke i bruk i fleire europeiske forsikringsselskap og var seinare grunnlaget for etableringa av den franske datagiganten Bull.