Vulkanaskevarsel

Spredningsberegningen er en utregning ved hjelp av Meteorologisk institutt sin SNAP-modell. SNAP (Severe Nuclear Accident Program) er en meteorologisk spredningsmodell for radioaktivt nedfall.