Viktige feil på yr.no som er rettet i testperioden

Med god hjelp fra alle dem som har sendt e-poster med tips, råd og meteorologiske avvik, har vi funnet og rettet flere viktige feil på yr.no i testperioden.

Redaksjonen har fått over 1000 tilbakemeldinger fra brukerne siden lansering av testversjon i juni. Alle dissse tilbakemeldingene gjør at vi har funnet og kunne rette viktige feil.

Dette er de viktigste feilrettingene som har skjedd etter at vi la ut testversjonen.

 

Temperatur langs kysten

Havna i Bodø

Varselet for Bodø viste en stund alt for lave temperaturer. Feilen er nå rettet, og varselet for Bodø er av høy kvalitet.

Foto: Picasa 2.0

I sommer fikk mange steder langs kysten varsel om alt for lav temperatur. Grunnen var at de modellene som beregner temperatur for et punkt gjør beregninger ut fra et rutenett på 10 km. Dermed slo havtemperatur også inn.

– Særlig fra Bodø fikk vi en periode mange tilbakemeldinger om for lav temperatur. Vi gjorde en endring i modellene tidlig i august slik at varselet langs kysten nå skal være riktig.

Mange og detaljerte e-poster fra Årdal gjorde at en feilkalkulering som slo til i spesielt lange fjordarmer nå også er rettet.

Vindretning- og styrke

Hurrungane i Jotunheimen

Vær obs på at yr.no av og til kan melde for lav vindstyrke i fjellet, særlig i høytliggende områder.

Foto: Erik Bolstad

Mange av brukerne av yr.no er båtfolk, og det kom raskt inn etterlysning av vindretning og vindstyrke i m/s. Dette ble ordnet med en musepeker over feltet hvor det allerede stod vindtype i tekst og vindpil. Om ikke lenge skal tabellene på «time for time»-varslene stokkes om slik at vindstyrken skal skrives i klartekst.

Meteorologene jobber fremdeles med å finne en løsning på bedre vindvarsel i fjellområdene. I høytliggende områder i fjellet melder yr.no av og til for svak vind, dette vil trolig bli løst i løpet av noen uker.

Stabilitet i løsningen

yr.no fikk langt flere brukere enn ventet i testperioden, og dette har gjort at sidene ikke har vært så stabile som de skal. Vi håper at disse kapasitetsproblemene nå er løst!

yr.no er blitt forsterket med flere servere til å håndtere trafikken, og flere er på veg. Den eneste delen av løsningen som nå ikke er helt stabil, er kartene. Dette blir det jobbet med å løse.

 

Stedsnavn i Norge og verden

Veldig mange har meldt tilbake om feil i stedsnavn i Norge og resten av verden.

– yr.no holder seg konsekvent til de offisielle stavemåtene fra Statens kartverk, forteller Erik Bolstad, redaktør for yr.no. Publikum som finner feil i stedsnavn må derfor kontakte Kartverket for å få rettet dem.

Stedsnavnsbasen på yr.no blir oppdatert fra Kartverket et par ganger i året, og alle feil må rettes hos Kartverket før de blir rettet på yr.no.

I stedsdatabasen for resten av verden har det kommet inn mange gode tilbakemeldinger med steder som man ikke finner. De fleste av disse feilene er rettet, og nå er også de norske bynavnene i utlandet kommet på.

Kart

Alle kartene på yr.no ble fjernet i juni: Da var det så mange brukere innom sidene at kartmaskinene ikke klarte å produsere kart raskt nok. Kartet på forsida og på alle punktvarslene ble lagt tilbake i juli.

– Kartene på yr.no er det vi får absolutt mest skryt for. yr.no har varsel for 7 millioner steder i hele verden, og vi lager hver dag egne kart til alle disse stedene, forteller Erik Bolstad. Kartene kan nok bli enda bedre enn de er i dag, kom gjerne med forslag til forbedringer!