Vêrvarsel i XML-format

Du kan få prognosar for 7 millionar stader i Noreg og verda i XML-format frå yr.no. Om du er teknisk anlagt, kan du bruke XML-data til å lage nye tenester og applikasjonar.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Alle punkta på yr.no har varsel i XML-format. Legg til varsel.xml til slutt i URL-en på sida:

Forklaring til XML-formatet

Lenker til XML-varsel for viktige stader i Noreg

Du kan laste ned oversyn over XML-ar til over viktige stader i kvar kommune i landet frå oss. Dette vil gje deg alle dei store byane og dei viktigaste tettstadene. Det er med minimum fem stader frå kvar kommune.

Last ned 6170 stadnamn med lenker til varsel: viktige stader Noreg .
(Tabulatordelt tekstfil i UTF8.)

Stadnamna som er plukka ut i kvar kommune er ei blanding av byar, store tettstader og utfartsstader i kommunen, og det er lagt vekt på å få god spreiing på stadene (slik at ikkje ein del av kommunen blir overrepresentert). I tillegg har vi teke med alle tettstader, grender, fyrtårn og turisthytter. Dersom du ikkje treng fullt så mange stader: slett alle stader med prioritet 99 frå lista, og du vil ende opp med 2150 stadnamn med god spreiing over heile landet.

Lenker til XML-varsel for alle norske postnummer

Du kan hente vervarsel per postnummer. Varselet blir laga for eit «naturleg» midtpunkt for kvart postnummer, og er henta frå eit postnummerregister som vart laga på dugnad av yr.no-brukarane i august 2009 . Nokre av postnummera kan vere feilplasserte, og varselet kan difor bli laga for feil punkt. I fila med postnummer du kan laste ned finn du koordinatane til kvart postnummer. Dersom du finn feil i desse koordinatane set vi stor pris på ei tilbakemelding.

Last ned 4585 postnummer med lenker til varsel: norske postnummer

Lenker til XML-varsel for 700.000 stader i Noreg

Dersom du vil ha varsel for ALLE stadene som finst på yr.no, må du gjere ein større jobb sjølv, samt kjøpe tilgang til Sentralt stadnamnregister (les nedanfor).

URL-ane til XML-filene er bygd opp slik:

  • fyrste ledd (stad/sted/place) styrer kva språk du får varselet på.
  • andre ledd er land (Noreg/Norge/Norway).
  • tredje ledd er fylke.
  • fjerde ledd er kommune.
  • femte ledd er stadnamnet.

I Noreg fylgjer yr.no konsekvent skrivemåtane og inndelingane til Statens kartverk, henta frå Sentralt stadnamnregister (SSR). SSR kan du kjøpe frå Norsk eigedomsinformasjon, eiendomsinfo.no .

Lenker til XML-varsel for utlandet

Lenkene til utanlandske punkt er bygd opp på same måte som dei norske varsla. Sjå på URL-ane, så ser du raskt strukturen.

Stadnamna til dei utanlandske varsla på yr.no er henta frå databasen Geonames. Du kan laste ned heile databasen sjølv: geonames.org.

Du kan òg laste ned oversyn over XML-ar til ein del stader i kvart land. Dette vil gje deg alle hovudstader, regionshovudstader og byar med meir enn 500 000 innbyggjarar i heile verda.

Last ned 2506 stadnamn med lenker til varsel: viktige stader resten av verda .
(Tabulatordelt tekstfil i UTF8.)

Ver obs på at vi berre brukar norske stadnamn i denne fila. Vil du ha tak i engelske stadnamn: gå til Geonames og last dei ned!

Svar på vanlege spørsmål

  • Tidssone. Alle tidspunkt i XML-ane er i lokal tid. Det står spesifisert kva tidssone tidspunkta gjeld for i toppen av XML-en + avvik frå UTC-tid («GMT»).
  • Oppdatering av data. I XML-filene finn du tidspunkt for neste venta oppdatering. Oppdateringane kjem ofte ein del seinare enn dette tidspunktet, og av og til tidlegare. Du bør mellomlagre alle data du får frå oss i 10 minutt.
  • Kva er «svært stor trafikk»? Dersom du hentar store mengdar data samtidig skapar du tekniske problem på yr.no. Du må ALDRI hente varsel for mange stader samtidig – hent heller varsel etter kvart som du treng dei.