Vêrvarsel for turisthyttene

Her finn du lenker til varsel for alle turisthyttene i landet.

Turisthytta på Fanaråken.
Foto: Norman Kjærvik

Lurar du på korleis vêret er på turisthyttene I DAG? Sjekk denne siden:

Offisielle stadnamn

Oversynet tek utgangspunkt i det offisielle Sentralt stadnamnregister frå Statens kartverk. Alle turisthytter som er registrert hjå Kartverket er med i lista nedanfor. Dersom du har merknader, korrigeringar eller vil føye til ei hytte, må du ta kontakt med Statens kartverk. Vi kan ikkje gjere tilføyinga eller endringar i Sentralt stadnamnregister.

Finn du ikkje hytta du skal til? Prøv «værsøk» på toppen av sida, eller skriv inn namn på eit vatn eller bekk i nærleiken av hytta i søkjefeltet.

Fylkesvis inndeling

Lista er sortert alfabetisk etter fylke og kommune. Dersom du er usikker på kva kommune hytta ligg i, er det lettare å bruke «værsøk» på toppen av sida enn å leite i denne lista.

Varde framfor Suletind på Filefjell

Du finn varsel for alle norske fjelltoppar, vatn, bekkar og fjellområde på yr.no. Prøv «Værsøk» på toppen av sida!

Foto: Erik Bolstad
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.