Varsel for oljeplattformane

No kan du få varsel for alle oljeinstallasjonane til havs her på yr.no

yr.no arbeider med ein utvida Hav og kyst-teneste (blir lansert våren 2009). Medan vi ventar på denne tenesta, har vi utvida dei vanlege varsel-sidene på yr.no med alle oljeinstallasjonane til havs.

Varsla du finn i tabellen nedanfor er ikkje spesiallaga for havområda. Dei har f.eks. ikkje oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlege hav-varsel. Varsla er laga ut i frå modelldata.

Sjekk ut for tekstvarsel på met.no: Hav og kyst (laga av meteorologane) for dei viktigaste hav- og kystområda.

Sjå òg Varsel for fiskebankane .

Lista er sortert alfabetisk. Klikk på lengde-/breiddegradane for å få kart over kvar oljeinstallasjonen ligg. Lista er laga av Oljedirektoratet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.