Varsel for fiskebankane

No kan du få varsel for dei viktigaste fiskebankane og havområda her på yr.no

yr.no arbeider med ein utvida Hav og kyst-teneste (blir lansert våren 2009). Medan vi ventar på denne tenesta, har vi utvida dei vanlege varsel-sidene på yr.no med dei viktigaste fiskebankane.

Varsla du finn i tabellen nedanfor er ikkje spesiallaga for havområda. Dei har f.eks. ikkje oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlege hav-varsel. Varsla er laga ut i frå modelldata.

Sjekk ut met.no: Hav og kyst for tekstvarsel (laga av meteorologane) for dei viktigaste hav- og kystområda.

Sjå òg Varsel for oljeplattformane .

Lista er sortert frå sør til nord. Klikk på lengde-/breiddegradane for å få kart over kvar fiskebanken ligg. Lista er laga av Sjøkartverket.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.