Vannskillet som forsvant

For noen år siden forsvant "vannskillet" ut av norske værvarsler. Hva var det egentlig som skjedde?

Vannskille
Foto: Ill: yr.no

Ole Nielsen

Seniorrådgiver Ole Nielsen er opptatt av at folk skal forstå værvarselet. Han har arbeidet på Meteorologisk institutt i 40 år.

Foto: Signe Karin Hotvedt / NRK

– Formelt er et vannskille grensen mellom to elvers nedbørsfelt, forklarer Ole Nielsen, seniorrådgiver på Meteorologisk institutt.

Regn som faller på hver sin side av et vannskille, vil renne i hver sin retning og ende opp i ulike bekker, elver og til slutt noen ganger også i ulike hav.

– Men det viser seg at et ord som «vannskille» var mer forvirrende enn opplysende. Målet er jo å blir forstått. Derfor kuttet vi det ut i værmeldingene, forklarer Nielsen.

En tenkt linje som forvirrer

Med øst og vest for vannskillet i værvarslinger menes en tenkt linje i Sør-Norge som følger vannskillene mellom vassdrag som renner henholdsvis vestover og østover.

Lesjaskogsvatnet

I fjellbygda Lesja går et viktig vannskille midt i Lesjaskogsvatnet, som har to utløp.

Foto: NRK

Vannskillet følger i de fleste tilfeller en høyderygg.

  • Se hele kartet over hvor vannskillet går nederst i artikkelen.

Nå sier meteorologene i steden «nedbør i vestlige/østlige fjelltrakter».

Vannskille = værskille

Nielsen forteller at det er mye diskusjon blant meteorologene om hvilke ord som skal brukes.

- Det er viktig at ordbruken er konsistent, og at den blir forstått. sier han.

– Grunnen til at vannskillet er så intressant for meteorologer, er at det ofte også innebærer et vær-skille, sier Ole Nielsen.

John Smits

John Smits' favorittområde forsvant på 80-tallet.

Foto: Bente Johanne Haugen / NRK

Et annet viktig vannskille i landet vårt, er svenskegrensen fra Trøndelag og nordover. Grensen går i hovedsak langs vannskillet mellom Norskehavet og Østersjøen.

Et svært synlig vannskille er vannskillet mellom Rauma og Gudbrandsdalslågen. Begge elvene begynner i Lesjaskogsvatnet, slik at vannskillet mellom Norskehavet og Skagerrak her går tvers gjennom innsjøen.

Hvor er Langfjella?

Langfjella er et navn som benyttes på fjellområdene fra Setesdalsheiene i sør til og med Filefjell i nord.

Tog

Tog på Bergensbanen kjører inn i den nybygde Finsetunnellen som gjør turen over fjellet tryggere i snøvær.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

Noen regner også Jotunheimen og Dovre med. Fjellkjeden deler Sør-Norge i to: Vestlandet og Østlandet.

Savner Bergensbanen

Det skjer av og til små nedringer i hvordan ting blir sagt, men ikke ofte. «Vannskillet» forsvant for om lag fem år siden.

På 80-tallet forsvant en annen perle, som fortsatt får frem glimtet i øyet hos garvede værmeldere.

– Jeg savner ellers aller mest varslingsområdet «Bergensbanen fra Voss til Geilo», som ble rasjonalisert bort en gang tidlig på 1980-tallet, sier statsmetorolog John Smits.

Vannskillet mellom Vestlandet og Østlandet

Vannskillet mellom Vestlandet og Østlandet markert med sort strek.

Foto: Ill: met.no

Begrepet Langfjella er mye benyttet i meteorologi da det ofte er et værskille (og vannskille) ved fjellene. Området øst for Langfjella blir da kalt Østafjells.