Unormalt lite snø i vinterferien

Fleire har nok sett fram til å stå på ski i vinterferien, men kor har snøen blitt av? Her kjem dårlege nyheiter frå meteorologen.

Lite snø i fjellet

LITE SNØ: Fleire stader i landet er det mykje mindre snø enn normalt til å vere slutten av februar.

Foto: Stine Vibeke Bratteberg / Privat

Første vinterferieveke har vore prega av varme temperaturar og dårleg skiføre i store delar av landet. Det ser også dårleg ut for dei som skal ta seg ferie neste veke.

Årsaka til det milde februarvêret om ein ser på vinteren under eitt, er at vi har vore uheldige med plasseringa av høgtrykk og lågtrykk.

– Når lågtrykket har kome, har vi i forbinding med det fått tilført varme luftmassar. Det har ført til høgare temperaturar slik at nedbøren kjem som regn i staden for snø, forklarar vakthavande meteorolog Magni Svanevik.

Kan bli opp mot 15 grader

Akkurat no ligg det eit høgtrykk over Europa som fraktar varm luft frå Kanariøyane opp til Noreg dei neste dagane. I tillegg til det kjem det eit lågtrykk frå vest som har med seg nedbør.

– Då blir det høge temperaturar og regn, seier Svanevik.

Mot helga kjem temperaturane til å stige i heile landet, men det er dei sørlege delane av Noreg som får kjenne på dei varmaste temperaturane.

– Snøgrensa kjem til å vere ganske høg gjennom helga, og vi kan få temperaturar opp mot 10–15 grader i Sør-Noreg. Temperaturane ligg godt over normalen for februar.

Natt til torsdag kjem det eit lågtrykk over Vest- og Austlandet der nedbøren vil falle som snø enkelte stader i aust, men temperaturane er venta å stige kjapt.

– Prognosane Austafjells ser det ut til at det blir varmt og fint med lite nedbør. Der vil det nok kjennest meir ut som ein påskeferie.

Kong vinter kan returnere i mars

Vinteren er likevel ikkje heilt over i Noreg, og ifølgje Svanevik kjem temperaturen til å normalisere seg i byrjinga av mars.

– Då kjem det truleg også meir snøvêr, i alle fall i fjella.

Situasjonen er derimot ikkje den same for Sørlandet.

– Der ser det ut til at vinteren i låglandet er på hell. I område der snøen har forsvunne skal det litt til for at det skal komme så mykje at ein kan preppe nye skiløyper. Men i fjellet vil det absolutt komme meir snø.

Unormalt lite snø

I år er det unormalt lite snø til å vere slutten av februar langs kysten, medan det ved inngangen av februar var meir snø enn normalt.

Ifølgje klimaforskar Ketil Tunheim, er det kystområda og låglandet som har opplevd størst variasjon i snømengd i år, noko som er å forvente.

– Årsaka til at det er eit skilje mellom fjell og lågland skuldast nullgradersgrensa som flyttar seg oppover frå kysten. Derfor forventar vi meir variasjon i låglandet, sidan det er her det kan bli plussgrader.

  • Du kan sjå oversikt over snømengda der du er på senorge.no