Tror El Niño kan varme Europa i år

2009 ser ut til å bli et El Niño-år. Britiske meteorologer varsler varm sommer.

Treningsglede

Kan værfenomenet El Niño i Stillehavet føre til en varm sommer i Europa?

Foto: www.colourbox.com

Rasmus Benestad

Rasmus Benestad ved Meteorlogisk institutt.

Foto: Bård Gudim/Metorologisk institutt

Met Office (Britiske meteorologiske instituttet) har i sin tolkning av sesongprognosene varslet økt sjanse for blokkerende høytrykk og tilhørende varmeperioder over Europa i sommer.

I et El Niño -år er det større oppvarming av overflatevannet i Stillehavet.

Met Office viser til statistisk bevis på at varmere sjøtemperaturer i Stillehavet fører til utvikling av blokkerende høytrykk i Europa med varmere og tørrere forhold enn normalen.

Norsk forsker er ikke overbevist

– Jeg er ikke overbevist om denne sammenhengen, sier klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt (met.no) , som har jobbet mye med El Niño .

Han bekrefter at sesongprognosene fra ECMWF (Det europeiske værvarslingssenteret), som også met.no benytter seg av, gir sterke antydninger til at en El Niño er på vei:

– En El Niño vil få konsekvenser for værmønstrene over store deler av verden. Men det har til nå vært vanskelig å si om det har noe å si for norske og Nord-Europeiske forhold.

El Niño og orkaner

Derimot har man funnet en sterk statistisk sammenheng mellom antall orkaner i Nord-Atlanteren/Karibiske hav (omtrent halvert under El Niño -tilstander), nedbørsmønsteret i tropiske strøk og passatvindene.

Det blir ofte tørke over deler av Australia og Indonesia, mens deler av Sør-Amerika og Afrika kan få mer kraftig nedbør. En El Niño vil også gi utslag på den globale middeltemperaturen.