Tidenes trykk

Noen lavtrykk og høytrykk er kraftigere enn andre. Her får du vite rekordene.

Kvamskogen vinteren 2013

Høytrykk er assosiert med rolige vindforhold og nedsynkende luft, og gir mye fint vær.

Foto: Kaja Smith Flesland

Yr-bruker Per Arne har sendt oss en epost hvor han lurer på følgende:

I hvilket område av skalaen beveger lufttrykket seg; hva er det laveste og høyeste trykket målt i Norge? Hva er et kraftig høy– og lavtrykk, og kan noe kalles «normalt» i denne sammenhengen?

Meteorologens værkart

Vi ser dem på værkartet hver dag: Lavtrykkene kommer mot oss, stort sett fra vest. Ofte gir de vind og nedbør. Når høytrykkene legger seg over oss kan været bli mye hyggeligere.

Her får han svar fra yr-meteorologen:

Et gjennomsnittlig trykk

Det gjennomsnittlige lufttrykket midlet over hele jordoverflaten er 1013 hPa. Som en tommelfingerregel kan vi si at lufttrykk som har verdi over dette er høytrykk og verdier under dette er lavtrykk.

Men det finnes også svake høytrykk og lavtrykk som vil kunne ligge i grensesjiktet mellom disse, så ingenting er absolutt her. Og husk, desto større trykkdifferanse mellom høytrykk og lavtrykk i et område, jo kraftigere vind!

Dette er et høytrykk

Et høytrykk er et område der det atmosfæriske lufttrykket er større enn i de omkringliggende områdene.

Atmosfæren prøver alltid å komme i likevekt med seg selv. Derfor blir faktorer som lufttrykk og temperatur forsøkt utjevnet. Dette fører til at luften strømmer fra høytrykk mot lavtrykk for å utjevne trykkforskjellen.

Høytrykk er assosiert med rolige vindforhold og nedsynkende luft, og gir mye fint vær. I den sentrale del av velutviklede høytrykksområder er lufttrykket typisk 1025–1050 hPa.

Noen høytrykk får navn

Noen høytrykk varer så lenge at de får spesielle navn. Det sibirske høytrykket er et tilnærmet stasjonært høytrykk som godt kan vare lenger enn en måned om vinteren. Noen ganger gir dette kaldt og stabilt vintervær også i Norge.

Baikal-innsjøen i Sibir

Vinterhøytrykket over Sibir er vanligvis langvarig.

Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Om vinteren er er det også vanlig å ha et høytrykk over Grønland. Her i Europa kjenner vi også til høytrykket over Azorene, som amerikanerne kaller Bermudahøytrykket. Dette er et kraftig høytrykk som ofte gir fint vær i Nord-Atlanteren.

Dette er et lavtrykk

Et lavtrykk er et område der det atmosfæriske lufttrykket er lavere enn i de omkringliggende områdene. Tropiske sykloner, ekstratropiske sykloner, polare lavtrykk, stormer og orkaner er alle former for lavtrykk. Et lavtrykk fører med seg både vind, skyer og nedbør.

Polart lavtrykk over Lofoten

Polart lavtrykk over Lofoten i 2013.

Foto: June Grønseth

I et lavtrykk på våre breddegrader, vil lufttrykket typisk ligge i intervallet 970-1000 hPa. Trykk som er lavere, forekommer om vinteren, og blir som regel koblet til et kraftigere system, f.eks. en storm.

Lavtrykket som gav opphav til ekstremværet «Nina» den 10. januar i år, hadde f.eks. et lufttrykk på rundt 950 hPa da det lå vest for Florø.

På våre bredder er det typisk at lavtrykkene kommer fra Atlanterhavet med kurs mot de britiske øyer eller Island, for så å gjøre seg gjeldende i Norge. Kysten fra Jæren til Vesterålen er særlig utsatt for lavtrykksaktivitet, med en makssone rundt 60 grader nord.

Ekstremværet Nina treffer Skuteviken i Bergen

Ekstremværet «Nina» gav vind opp i orkan styrke på Vestlandskysten, samt høye bølger og stormflo. Her fra Bergen.

Foto: Merete Teigland Mellingen / 03030-tipser

Rekorder

  • Det laveste lufttrykket som er registret i Norge er 938,5 hPa. Dette ble målt den 20. februar i 1907 på Skudenes på Karmøy.
  • I området vest for oss (Storbritannia - Færøyene – Island) er det flere ganger registrert lavtrykk i intervallet 915-925 hPa.
  • Det laveste lufttrykket som er registret ved havoverflaten er så lavt som 870 hPa. Det ble målt i sentrum av en tropisk syklon øst for Filippinene.
  • Det høyeste lufttrykket i Norge ble målt til 1061 hPa den 23. januar 1907 i Dalen, Telemark. Samtidig ble det målt et trykk på 1070 hPa i Rigabukta i Østersjøen.
  • Det høyeste naturlige lufttrykk som er registrert i verden ble målt i nordlige Sibir i desember 1968 og var på hele 1084 hPa.