Strid om solens rolle

- Solen er skyld i den globale oppvarmingen, hevder en dansk forsker i tv-dokumentaren ”The Cloud Mystery”. -Han trekker spekulasjonene alt for langt, sier norske forskere.

Solskinn
Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

Schrödingers katt viste torsdag 12. juni den omstridte dokumentaren ”The Cloud Mystery”. Filmen handler om den danske astrofysikeren Henrik Svensmark og hans teori om at solen er skyld i den globale oppvarmingen.

Svensmark får mye kritikk fra norske klimaforskere, men han får også noe støtte fra fysikerhold.

Delta i debatt om Svensmark på Schrödingers katt sine nettsider!

Svensmarks teori

Henrik Svensmark jobber ved Danmarks Romsenter i København og har på mange måter havnet utenfor det gode selskap blant klimaforskerne. Hans teori om årsaken til global oppvarming er formulert som en årsakskjede som går fra solen via kosmisk stråling og skydannelse til temperaturen på jorden.

I korte trekk mener Svensmark at økt solaktivitet gir mindre skyer og dermed mer sol og varme på jorden.

Les mer om på nettstedet Wikipedia: Henrik Svensmark

Stor skepsis fra forskere

Mange av forskerne som yr.no har snakket med mener at teorien til Svensmark har noe for seg, men at det er mye som gjenstår før den kan bevises. Dette er noen av kommentarene de kommer med:

- Å si at sol og kosmisk stråling styrer dagens klima er å gå ganske langt. Mange tror nok at en slik kobling er påvist, men det er feil, sier klimaforsker Helge Drange ved Bjerknessenteret.

Rasmus Benestad

Rasmus Benestad har forsket mye på sol og klima. Han tror ikke solen betyr mer for global temperatur enn våre utslipp av CO2.

Foto: Bård Gudim/Metorologisk institutt

- Den store temperaturøkningen på kloden har skjedd om natten, ikke om dagen når solen skinner, forteller forsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt. Han mener dette svekker Svensmarks teori. Benestad oppfordrer den danske forskeren til å forklare den nattlige temperaturøkningen før han avskriver teorien om at CO2 gir et varmere klima.

Jon Egill Kristjansson

Professor Jon Egill Kristjansson forsker på skyer. Han har skrevet flere internasjonale artikler kosmisk stråling, skyer og klima.

Foto: Gudmund Dalsbø

– Temperaturen på jorden har økt de siste 40 årene. Det har ikke den kosmiske strålingen. Hvordan kan han forklare dette? spør professor i meteorologi Jon Egill Kristjansson ved Universitetet i Oslo. Han mener det er en mulighet for at kosmisk stråling påvirker skydannelsen, men at dette foreløpig bare er en påstand.

Les mer om Kristjanssons argumenter i denne BBC-artikkelen: More doubt on cosmic climate link

Får støtte fra fysikere

- Blant fysikerne er det stor enighet om at solen påvirker den globale temperaturen, kan Egil Lillestøl ved Universitetet i Bergen fortelle. Han understreker at det er for tidlig å si hvor stor betydning solen har.

Egil Lillestøl

Fysikkprofessor Egil Lillestøl tror solen kan ha stor betydning for den globale oppvarmingen.

Foto: NRK

Lillestøl mener at Svensmarks teori må tas på alvor. - Solen og den kosmiske strålingen bør inkluderes i forskernes klimamodeller, samtidig som man må prøve å forstå alle de andre mekanismene som også må inn i modellene. Dette kan vi ikke overlate til Svendsmark sin lille forskergruppe ved Det Danske Romsenteret, sier han.

Lillestøl er nå involvert i et prosjekt hvor de skal studere sammenhengen mellom kosmiske stråler og skyer ved CERN i Sveits. Dette er verdens største laboratorium for partikkelfysikk, og mange klimaforskere kommer til å følge prosjektet fra sidelinjen. Funnene fra dette prosjektet kan bidra til å styrke eller svekke Svensmark sin teori.

Les mer her: The CLOUD-project

Er Svensmark useriøs?

Svensmark har blitt avskrevet som useriøs av en del aktører i klimadebatten. Egil Lillestøl mener imidlertid han må tas på alvor. - Det finnes dessverre mange klimaforskere som ikke har forstått Svensmarks hypotese, hevder han.

I likhet med flere andre fysikere mener Lillestøl at solaktivitet er en god kandiadat til å forklare globale temperaturvariasjoner. - Som fysiker og vitenskapsmann virker det sjokkerende at man avviser denne hypotesen uten å studere den i detalj. Klimaforskere burde ønske velkommen ideer basert på sunn vitenskap, spesielt siden klimaforskningen er i sin barndom, sier fysikeren.

Andre forskere mener at Svensmark lenge har blitt tatt på alvor, men at tilliten til dansken ble svekket da han sluttet å følge spillereglene for vitenskapelig arbeid. - Han ble møtt med kritikk først da han konkluderte langt ut over det han hadde grunnlag til å gjøre, forteller Jon Egill Kristjansson. - Det betyr ikke at vi ikke tar ham seriøst, men han har ikke grunnlag for de dristige konklusjonene han har tatt.

- Vi trenger folk som Svensmark som brenner for nye ideer. Men han er litt for ukritisk, sier Rasmus Benestad. Etter å ha jobbet med solteorien i mange år har Svensmark ennå ikke klart å overbevise det vitenskapelige miljøet, mener Benestad. - Jeg synes han bør revurdere teorien sin.

Les mer her: Benestads kommentar til filmen