Sprikande varsel for vinteren

Har vi ein iskald eller mild vinter i vente? Meteorologane er slett ikkje einige.

reisedalen

Dersom Accu Weather sine prognosar slår til, kan vi få kaldt vêr og lite snø til vinteren. Andre prognosar seier det kan gå i ein mildare retning.

Foto: @schoning86 / Instagram

Vi er midt i oktober, og kulda gjer seg gjeldande i lufta og som frost på bakken. Men det er framleis nokre månader til vinteren set inn for alvor.

Årets vinter skal bli rekordkald, melde Adressa måndag. Det er amerikanske Accu Weather som har komme med dei kalde prognosane.

Men det er nokre månadar til vinteren enda. Og slett ikkje alle er einige med Accuweather sine prognosar.

Dei vanskelege langtidsvarsla

Rasmus Benestad

Klimaforskar Rasmus Benestad trur ikkje El Niño er syndaren dersom vinteren blir kald. Då er det andre ting som spelar inn, seier han.

Foto: Bård Gudim/Metorologisk institutt

Langtidsprognosar kan vere lunefulle. Ofte syner modellane svært ulike scenario, og prognosane blir rekna ut ifrå kva flest modellar syner.

– Modellane gir ofte svært sprikande resultat. Det er litt som å spele terning, ein ser på kva som er mest sannsynleg, seier Rasmus Benestad.

Det gjer at ikkje alle meteorologar er einige i at vinteren vi har i vente blir kald.

Forskingsinstituttet IRI sine prognosar indikerer at vinteren blir litt varmare enn normalt. Også europeiske ECMWF sine prognosar ser milde ut: 40–50 prosent sjanse for at vinteren blir varmare enn normalen.

I forkant av fjorårets milde vinter melde både IRI og Accu Weather at det var ein unormalt mild vinter i vente. Då slo varsla til. I år er dei ueinige – kven som får rett denne gongen, står att å sjå.

Vårt eige Meteorologisk institutt sender ikkje ut sesongvarsel for vinteren. Det er rett og slett for usikkert, fortel klimaforskaren.

ECMWF sitt sesongvarsel

Det er størst sjanse for at det blir varmare enn normalt, meiner ECMWF om vinteren vi har i vente.

Foto: ECMWF

Usikre langtidsprognosar

Accuweather skriv at vêrfenomenet El Niño som herjar i Stillehavet kan vere ein av grunnane til at vinteren i Nord-Europa kan bli kald.

Frost på blad
Foto: @merete.r / Instagram

– Det kan godt hende det blir kaldt, men det er nok ikkje på grunn av El Niño svarer klimaforskar Rasmus Benestad til dette.

Han forskar på fenomenet, og har god kontroll på kva kunnskap som ligg på bordet om temaet.

Det er den polare jetstaumen som påverkar klimaet her i landet, forklarar Benestad.

Den slyngar seg kring nordpolen som ein slange. Måten den buktar seg på er følsamt for ulike ting, blant anna temperaturen i Nord-Atlanteren, havisen, og kanskje også El Niño.

– Men det er ingen som har funne ein samanheng mellom El Niño og vêret i Nord-Europa enda. El Niño kan slå ut i ulike retningar i ulike år, forklarar forskaren.

Om du leitar godt nok, kan du finne El Niño-år med kalde vintertemperaturar i Noreg. Men du kan også finne El Niño-år derdet har vore varmare enn normalt.

El Niño-statistikk gir ingen peikepinn om kva vintervêr vi har i vente, meiner forskaren. Og med dei sprikande varsla i bakhovudet kan vi vanskeleg konkludere med kva vêr vi har i vente allereie.

Enn så lenge kan vi trøyste oss med at vi om eit par månadar vil kjenne svaret på nasetippen.

Skjermdump AccuWeather

Det blir skikkeleg kaldt, meiner AccuWeather om vinteren 2015–2016. Kven skal vi tru på?

Foto: AccuWeather