Slik oppstod det kraftige regnvêret

Kalde luftmassar frå aust har gitt kraftig regn og skapt problem på Vestlandet og Austlandet. Det er framleis venta fleire regnbyer på Vestlandet.

Nedbør søndag klokka 8 24 juli

STORE MENGDER: Mest regn vart registrert på Venabu i Oppland. I Nordfjord har regnet skapt store øydeleggingar i området.

Foto: Grafikk Meteorologisk institutt

– Når bakken er varm og det kjem inn kalde luftmassar høgt oppe, vert lufta ustabil og kraftige byeskyer kan oppstå. I tillegg har det vore lite vind, som gjer at regnbyene kan ligge og kose seg og bygge seg store, forklarar flymeteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt.

Framleis mykje regn på Vestlandet

Regnet på Austlandet begynte å roe seg måndag morgon, men Vestlandet må bu seg på fleire våte timar.

– Austlandet fekk det verste regnet måndag kveld, før det trakk seg vestover og gav mykje nedbør i Sogn og Fjordane natt til måndag. Det vert framleis intense byer på Vestlandet måndag, og det ser ut til at Nordfjord får det kraftigaste regnet. Det kan også kome torevêr i Møre og Romsdal og Hordaland, fortel statsmeteorolog Haldis Berge.

Torden 24 juli

TOREVÊR: Også måndag ettermiddag er det fare for tore i område i Møre og Romsdal og Hordaland, fortel Haldis Berge.

Foto: Meteorologisk institutt

– Når det er snakk om nedbør i form av regnbyer, er det ofte store lokale forskjellar. Nokre kan gå heilt klar, medan andre, som berre bur ein time lenger vekke, kan oppleve enorme mengder regn. Det er intensiteten på regnbyene som skapar store skadar, som vi til dømes ser i Nordfjord, opplyser Haldis Berge.

På Vestlandet vil regnet svekkast måndag ettermiddag/kveld.

– Men det vert framleis byevêr der, berre mindre hissig. Ustabile luftmassar vil dominere dagane framover, så folk må bu seg på meir regn, seier flymeteorolog Frode Hassel.

Sjå oversikt over OBS-varsel.

Over 76 millimeter regn siste døgnet

Søndag ettermiddag sende Meteorologisk institutt ut obs-varsel om kraftig regn i Midt-Noreg.

Regnet har skapt store skader i mellom anna Nordfjord, der vegar er stengde og eigedomar øydelagde på grunn av flaum.

Mest regn siste døgnet vart registrert på Venabu i Oppland. Frå klokka 08.00 søndag til klokka 08.00 måndag kom det 76,8 millimeter regn der, opplyser vakthavande meteorolog Matilda Hallerstig.

Laster Twitter-innhold