Slik kan askeskyen treffe Norge

Om vulkanen Bárðarbunga på Island bryter ut i dag, kan hele luftrommet over Norge bli dekket av aske.

Kraftig vulkanutbrudd 21.aug

Askeskyen kan legge seg over store deler av Norge dersom utbruddet ved den islandske vulkanen Bárðarbunga blir kraftig. Grafikken viser situasjonen ved vanlig flyhøyde, 30 000 fot.

Foto: met.no

Da vulkanen Eyjafjallajökull brøt ut i april 2010, dekket askeskyen raskt hele Norge og skapte kaos for tusenvis av flypassasjerer landet rundt og i Europa.

Nå frykter Islendingene nytt vulkanutbrudd, denne gang gjelder det vulkanen Bárðarbunga under Vatnajökull-isbreen.

En oversikt fra islandske meteorologer viser at det også i natt og i morgentimene i dag har vært hyppige jordskjelv i området – noe som kan indikere at et utbrudd er på vei.

Iceland Volcano

I 2010 ble store deler av flytrafikken i Europa lammet av utbrudd i Eyjafjallajökull. Nå heves beredskapsnivået på nytt etter aktivitet i vulkanen Bardarbunga.

Foto: Carolyn Kaster / Ap

Er i beredskap

Ved et eventuelt utbrudd er det Meteorologisk institutt som har ansvar for å varsle hvordan asken vil bevege seg og berøre oss her i Norge. To ganger daglig kjører de prognoser som del av beredskapen.

Dagens prognoser viser at Norge på ingen måte slipper unna, dersom den islandske vulkanen våkner til live.

– Dersom det skjer i løpet av dagen i dag vil Skandinavia bli berørt, også Norge, sier vakthavende meteorolog Bjart Eriksen.

Dublin Airport

Askefast: Flypassasjerer i hele verden stod askefast i april 2010. Her fra Dublin.

Foto: PETER MORRISON / Ap

Kan ta dager før asken når Norge

Det vil imidlertid ta tid før askeskyen når Norge. Fordi det blåser fra nord, vil asken først bli ført sørlig retning, over Storbritannia og kontinentet. Deretter tar vinden asken med seg i en sving, opp mot våre breddegrader.

– Hvis asken slippes ut i dag, vil den nå Norge mellom dag tre og fire. Dette utslippet skal gå en lang vei siden det er nordavind, sier Bjart Eriksen.

Når asken når Norge er det noen områder som sannsynligvis blir mer berørt enn andre, mener meteorologen:

  • De østligste delene av Østlandet
  • Trøndelag
  • Sørlige deler av Nordland

To scenarier

Når en vulkan får utbrudd, er det av stor betydning hvor mye kraft det er i utbruddet – sagt med andre ord: Hvor høyt opp i lufta asken blir sendt.

Meteorolog Bjart Eriksen har kjørt to prognoser til Yr, som viser hva som skjer dersom utbruddet er lett og dersom det er kraftig.

Dersom utbruddet blir kraftig kommer hele Norge til å bli dekket av aske innen ett par dager:

Kraftig vulkanutbrudd 21.aug

Dersom kraftig utbrudd blir høyden på askeskyen høy. Asken strekker seg høyt opp, og fanges opp av sterke vinder i høyden og når Norge tidligere. ca. etter 3 døgn i denne værsituasjonen. Dvs. søndag 15 UTC. Grafikken viser situasjonen ved 30 000 fots høyde (vanlig flyhøyde).

Foto: met.no

Dersom utbruddet blir lett blir Norge fortsatt berørt, men ikke i like stor grad:

Lett vulkanutbrudd 21. august

Dersom lett utbrudd blir askeskyen ha lavere høyde og transporteres av vinder på lavere nivå som er svakere enn høyere nivåvinder. Dermed tar det lengre tid før det når Norge. Grafikken viser situasjonen ved 30 000 fots høyde (vanlig flyhøyde).

Foto: met.no