Slik har Arktis smeltet i sommer

Se hvordan 9,89 millioner kvadratkilometer is forsvinner på bare 48 sekunder.

Isen i Arktis sett fra rommet

Overvåkes: Satellitter tar bilde av Nordpolen hver dag, året rundt. Nå har NASA satt sammen bildene fra sommerhalvåret 2014 til en animasjon som viser hvordan sjøisen forsvinner.

Foto: NASA

I mars 2014 var det 14,91 millioner kvadratkilometer sjøis i det arktiske polhavet. Et halvt år senere var utbredelsen på 5,02 millioner kvadratkilometer.

I denne ferske videoen fra NASA kan du se hvordan de enorme mengdene med is forsvinner:

Smeltesesongen over

17. september var det slutt på sommeren i Arktis. De siste månedene har sol og plussgrader smeltet sjøisen og redusert den til en tredjedel av seg selv, altså slik den var i vinterhalvåret.

Årets isutbredelse er den sjette laveste som er registrert siden satellittmålingene startet i 1979. September 2012 er et foreløpig rekordår, tett fulgt av 2007.

Kystvaktskipet Cutter Healy under ekspedisjon i Arktis

Gjennom tynn is: Her seiler et kystvaktskip gjennom Nordøstpassasjen sommeren 2012. For noen tiår tilbake var området dekket av mye tykkere is om sommeren.

Foto: HO / Reuters
Soler seg i Arktis

Blir varmere: I deler av Arktis skjer oppvarmingen raskere enn andre steder på kloden.

Foto: Francois Lenoir / REUTERS

– Dette forsterker den langsiktige nedadgående trenden i Arktisk isutbredelse, sier National Snow and Ice Data Center i en pressemelding om 2014-målingene.

Nå står sola stadig lavere på den arktiske himmelen og temperaturene faller. De neste månedene fryser isen, frem til smeltesesongen starter i slutten av mars 2015.

Handler om mer enn utbredelse

Mediene lager ofte store oppslag om isens absolutte smeltepunkt hvert år i september.

Om du ønsker å forstå mer av det som skjer i Arktis disse dagene skal du vite at det handler om mer enn isutbredelse og åpent hav:

  • Isen har også blitt tynnere
  • Snødekket oppå isen har blitt tynnere
  • Isen fryser også fortere når vinteren endelig setter inn

I en Yr-artikkel fra tidligere denne måneden kan du se hva Arktis-ekspert Lars Henrik Smedsrud fra Bjerknessenteret sier om disse tingene.

Overvåkes kontinuerlig

Isen i Arktis blir daglig overvåket av satellitter, og i animasjonen over har NASA satt sammen alle bildene som er tatt det siste halvåret.

Bildene kommer fra det japanske romfartsbyrået JAXA og er tatt av satellitten deres med navn GCOM-W1.

Isutbredelse i Arktis september 2014, sammenlignet med normal utbredelse:

Isutbredelse Arktis september 2014

Den oransje linjen viser gjennomsnittlig september-utbredelse i perioden 1981–2010 (også kalt 'normalen'). Hvitt felt er årets utbredelse.

Foto: National Snow and Ice Data Center

Isutbredelse i 2014 sammenlignet med tidligere år:

Isutbredelse Arktis september 2014

Utbredelsen i 2014 må se seg slått av flere tidligere målinger, men ligger likevel godt under normalen.

Foto: National Snow and Ice Data Center