Sju vêrfenomen du treng å forstå

Ettermiddagsbyer, jetstraumar og tidvatn. Meteorolog Kjersti Opstad Strand forklarar deg sju vanlege vêrfenomen som er nyttige å kjenna til.

Meteorolog Kjersti Opstad Strand forklarar vêruttrykk

FORKLARAR VÊRFENOMENA: I sju lettfattelege videoar gjer meteorolog Kjersti Opstad Strand deg litt klokare på sju ulike vêrfenomen.

Foto: NRK

Veit du eigentleg kva som er grunnen til den dårlege bylufta på kalde dagar med lite vind? Veit du korleis jetstraumar bidreg til at dei kraftigaste stormane kjem i vinterhalvåret? Og veit du kva som er grunnen til at ein ofte får ettermiddagsbyer på varme og klare sommardagar?

Terje Walløe melder været

MELDER VÊRET: Statsmeteorolog Terje Walløe presenterer vêret på NRK1.

Foto: NRK

Når meteorologane presenterer vêret på TV-skjermen prøver dei å gjera det så forståeleg som mogeleg. Men for å gje ei presis vêrmelding kjem ein ikkje unna nokon faguttrykk.

For å gjera deg betre i stand til å forstå kva som styrer vêret, har YR og meteorolog Kjersti Opstad Strand laga ein serie lettfattelege vêrvideoar. Kanskje du får litt meir utbytte neste gong du ser vêrmeldinga på TV?

Kva er jetstraumar?

Kvifor kjem dei fleste lågtrykka frå vest og innover vestlandskysten? Og kvifor er kjem dei kraftigaste uvêra ofte i vinterhalvåret? Litt av forklaringa får du når meteorologen forklarar fenomenet jetstraumar:

Kjersti Opstad Strand gir deg en kort forklaring på hvordan været egentlig virker. I dag: Jetstrøm.

Kva er inversjon?

Kalde vinterdagar med lite vind har vorte eit mareritt for astmatikarar i dei største norske byane. Fleire gongar kvar vinter får dei rett og slett beskjed av helsestyremaktene om halda seg inne. Forklaringa er som regel at det oppstår inversjon:

Kjersti Opstad Strand gir deg en kort forklaring på hvordan været egentlig virker. I dag: Inversjon.

Kva styrer tidvatnet?

Kva er det som gjer at ein har høgvatn og lågvatn? Og kva er det som gjer at sjøen kan stiga så mykje at me kallar det stormflod?

Kjersti gir deg en kort forklaring på hvordan været egentlig virker. I dag: Tidevann.

Kva er frontar?

Du har sikkert høyrd meteorologane varsla om at ein kaldfront er venta inn over norskekysten. Men kva er eigentleg ein front, og kva gjer dei med vêret?

Kjersti Opstad Strand gir deg en kort forklaring på hvordan været egentlig virker. I dag: Fronter.

Kvifor får ein ettermiddagsbyer på varme sommardagar?

– I dag har meteorologen bomma med vêrvarselet, tenkjer du kanskje når ettermiddagsbyene kjem etter ein varm og fin sommardag utan ei einaste sky på vêrkartet. Her forklarar meteorologen fenomenet sommarbyer.

Kjersti Opstad Strand gir deg en kort forklaring på hvordan været egentlig virker. I dag: Sommerbyger.

Kva er skilnaden på vêr og klima?

Alle snakkar om klima. Men kva er eigentleg skilnaden på vêr og klima?

Kjersti Opstad Strand gir deg en kort forklaring på hvordan været egentlig virker. I dag: Vær og klima

Kvifor oppfører våt snø seg annleis enn tørr snø?

Korleis heng det saman at det kan komma fem centimeter snø på bakken når meteorologen berre varsla fem millimeter nedbør? Og kvifor nyttar det ikkje å laga snømann med tørr snø?

Kjersti Opstad Strand gir deg en kort forklaring på hvordan været egentlig virker. I dag: Snø.