Sjekk når hausten kjem til deg

Me er inne i den fyrste haustmånaden, men det er ikkje sikkert sommaren er over der du bur likevel. Når er det eigentleg haust?

BARN I LÖV

LEIK I LAUVET: Eit sikkert teikn for mange på at sommar går over i haust, er når blada fell frå trea.

Foto: Peter Andrews / Reuters Creative

For nokon er startskotet for hjortejakta det sikraste teiknet på at hausten er her. For andre kan det vere dagen ein ser at blada er i ferd med å skifte farge, eller morgonen ein må trekke fram ullgenseren frå skapet.

høst

HAUST: Ein turgåar plukkar haustgule lønneblad ved Steinbruvann på Grorud.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Andre omstiller seg til ei ny årstid ved inngangen av den fyrste haustmånaden. Men skal ein følgje meteorologane sin definisjon, er det ikkje sikkert det er haust, sjølv om kalenderen syner september.

– Det er jo ulike måtar å sjå dette på. Men me seier at når den normale døgnmiddeltemperaturen synker frå ti til null grader, då er det haust, seier klimaforskar Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Ligg gjennomsnittstemperaturen hos deg framleis over 10 grader? Ja, då kan du faktisk ut frå denne definisjonen med rette hevde at sommaren ikkje er over.

  • Sjekk når hausten kjem til deg nedst i saka

Kvar kjem hausten sist?

Når kjenneteiknet på haust er ein døgnmiddeltemperatur på mellom 0 og 10 grader, betyr det at skilnadane er store på når hausten kjem til ulike deler av landet.

– I fjellet blir det fyrst haust, medan den kan komme langt seinare på kysten av Vestlandet. Seinast kjem den vanlegvis til Lindesnes fyr, der den normalt startar 15. oktober, fortel Mamen.

I nokre deler av landet vil ein ha haust heilt til våren kjem, ifølgje klimaforskaren.

– I deler av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har ein ikkje vinter. Det er også stader som kysten av Aust-Finnmark som strengt tatt ikkje har sommar, fordi døgnmiddeltemperaturen aldri går over 10 grader. Der kan hausten byrje alt 3. august.

Når kjem hausten til deg?

Under kan du sjå når hausten normalt kjem til ulike deler av landet. Finn du ikkje heimstaden din i tabellen? Sjå korleis du kan sjekke dette nedst i saka.

Sjekk når hausten kjem til deg

STAD

FYLKE

HAUSTEN STARTAR

Alta

Finnmark

31. august

Bardufoss

Troms

27. august

Bergen

Hordaland

2. oktober

Bodø

Nordland

8. september

Drammen

Buskerud

20. september

Fredrikstad

Østfold

6. oktober

Førde

Sogn og Fjordane

11. september

Hammerfest

Finnmark

22. august

Harstad

Troms

3. september

Haugesund

Rogaland

5. oktober

Karasjok

Finnmark

22. august

Kristiansand

Vest-Agder

30. september

Lillehammer

Oppland

7. september

Lillestrøm

Akershus

12. septmeber

Mo i Rana

Nordland

1. september

Molde

Møre og Romsdal

15. september

Narvik

Nordland

4. september

Oslo

Oslo

21. september

Sandefjord

Vestfold

24. september

Sandnes

Rogaland

7. oktober

Sarpsborg

Østfold

27. september

Skien

Telemark

24. september

Stavanger

Rogaland

6. oktober

Steinkjer

Nord-Trøndelag

12. september

Tromsø

Troms

25. august

Trondheim

Sør-Trøndelag

8. september

Tønsberg

Vestfold

24. september

Vadsø

Finnmark

8. august

Volda

Møre og Romsdal

15. september

*Gjennomsnittleg dato for når hausten kjem er basert på normalperioden 1961-90.
*Tabellen kan ikkje brukes som eit rent vêrvarsel, men antydar når hausten normalt sett kjem ut i frå ein meteorologisk definisjon.
*Manglar staden du bur på i tabellen? Søk på ein stad på yr.no.

Fann du ikkje staden du bur?

Slik kan du sjekke når hausten vanlegvis kjem til deg:

  • Søk på heimplassen din på yr.no.
  • Trykk på «været som var» og «detaljert»
  • Under «temperaturar» finn du normaltemperaturane. Den fyrste datoen etter sommaren der temperaturen er under 10 grader vert rekna som årets fyrste haustdag.