Så lenge skal glatta vare

Temperaturen er på veg opp i områda langs kysten Austafjells. – Men følg med, det er store lokale forskjellar, åtvarar meteorologen.

Glatt vei ved Sæbyvannet

Regnet treff den kalde bakken, og frys til eit tynt islag på vegen. I ytre strøk er temperaturen på veg opp, men lenger inn i landet vil problemet halve fram utover dagen. Der når ikkje den varme lufta fram for å varme opp den kalde bakken, forklarar meteorologen.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Det har vore nokre spesielle morgontimar Austafjells. Føret er såpeglatt, og politiet oppmodar folk til å late bilen stå.

Den gode nyheita er at temperaturen er på veg opp, og det vil gå frå is til vått på bakken i løpet av føremiddagen. Men det er store lokale variasjonar, åtvarar meteorologen

– Vi kan ikkje sjå bort frå at det vil vare ei stund til, for det er vleldig kald luft rett over bakken, åtvarar meteorologen.

Iskald bakke og varm luft

Snøskredvarsler Anita Ager-Wick

På Blindern, der Anita Agger-Wick og kollegaene sit, er temperaturen allereie oppe i to plussgrader. I løpet av dagen er det venta meir nedbør og varm luft inn over Oslo-området.

Foto: varsom.no

Hovudforklaringa på dei glatte tilhøva i morgontimane er at det har vore kjølig lenge, og bakken er veldig kald. I dag tidleg kom det inn ein varmfront med låge skyer og regn.

Når regnet treff den kalde bakken frys det, og dannar eit tynt islag på vegane.

– Det tek litt tid frå varmlufta som kjem inn klarar å smelte isen og varme opp bakken, forklarar statsmeteorolog Anita Ager-Wick.

Langs kysten er temperaturen alt på veg til å stige, og det vil lette køyreforholda. Også i Oslo-områda er temperaturen på veg opp. Lenger inn i landet er det kaldt, men ingen farleg nedbør.

I ytterkanten av nedbørsfelta er ikkje faren over. Der har ikkje varmlufta nådd til for å varme opp bakken, og regnet som kjem utover dagen kan framleis fryse til is.

– Det gjeld til dømes i områda mellom Drammen og Kongsberg, og aust og nordaust for Hamar, tipsar meteorologen.

Det er venta meir nedbør utover dagen, men då blir det varmare.

Då er det altså i grensene av nedbørsfelta de må vere påpasselege, og det kan vere lurt å følge med på vêrradaren for å sjå kvar nedbøren beveger seg.

Nedbør 10.22

Klokka 10.22 var det nokre regnbyer over Oslo samt yr her og der i områda på Sør- og Austlandet. Det er i utkantane av nedbørsfelta faren er størst for at isen skal halde seg i løpet av dagen. Der det kjem mest regn, langs kysten og eit stykke innover, vil det også bli varmare utover dagen.

Foto: Yr.no

Ny utfordring i morgon tidleg

I løpet av dagen vil det komme meir regn til kysten av Agder og Telemark, og i Oslo-området.

Då vil bakken i hovudsak vere våt, men meteorologen poengterer at det kan vere store lokale forskjellar.

– No er det minus to grader på Gardermoen, medan her på Blindern er det to plussgrader. Det er store forskjellar i små område, poengterer Ager-Wick.

I hovudsak vil nedbøren komme som regn i løpet av ettermiddagen. Det kan gi eit nytt problem i rushet i morgontidleg:

– Det er lite vind no, så fuktigheten som kjem på bakken vil ikkje fordampe. Da kan den fryse i natt igjen, slik at det er is i morgontidleg. Det er best å følge med no!

OBS! Ikke gjør som Atle Antonsen (se video under).