Risiko for høy vannstand

Det er ventet høy vannstand på Vestlandet og i Trøndelag mandag og tirsdag.

Stormflo på Hauge i Bremanger
Foto: Inger Igland Kvammme

Rogaland og Hordaland: Ved midnatt og midt på dagen tirsdag den 13. januar ventes vannstanden å ligge 20-30 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Sogn og Fjordane: Ved midnatt og midt på dagen tirsdag den 13. januar ventes vannstanden å ligge 20-30 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag: Ved midnatt og midt på dagen tirsdag den 13. januar ventes vannstanden å ligge 30-40 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Nord-Trøndelag: Ved midnatt og midt på dagen tirsdag den 13. januar ventes vannstanden å ligge 30-40 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Nord-Norge: Tirsdag den 13. januar ventes vannstanden å ligge 20-40 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Hvorfor høy vannstand?

Den høye vannstanden som er meldt langs kysten skyldes flere forhold.

Det er fullmåne, hvilket gir springflo. Springflo får vi fordi månens og solas gravitasjonskrefter da trekker havet i samme retning. Springfloen er forutsigbar - den følger månefasene.

I tillegg har vi vind fra sørvest som gir oppstuing av vann mot norskekysten.

Det tredje er at lufttrykket er forholdsvis lavt. Det gir vannet anledning til å «ese». Lufttrykket er lavest fra Stad og nordover, men dette får uansett virkning for hele kysten.

Les mer om været i sør de neste dagene: Nå blir det kaldere

NVE: Varsler flomfare