Rekordmålinger av CO2 i atmosfæren

Klimaforskere peker på El Niño som hovedgrunnen til at nivået av karbondioksid i atmosfæren aldri har økt så raskt som i år.

El Niño maksimum

PÅ SITT KRAFTIGSTE: El Niño var på sitt kraftigste i oktober i fjor. 2015/2015-utgaven av klimafenomenet er tidenes tredje kraftigste. Det gule området er varmt vann.

Foto: earth.nullscholl.net

– Nivået av karbondioksid i atmosfæren øker fra år til år på grunn av menneskelige utslipp. Men i år har det fått en ekstra boost på grunn av værfenomenet El Niño, sier klimaforsker Richard Betts. Han er hovedforfatteren av en artikkel som nylig er publisert i Nature Climate Change.

Kraftigste El Niño på 18 år

Årets El Niño har vært den kraftigste siden 1997/1998-utgaven at det naturlige værfenomenet.

– Siden den gang har utslippene blant jordens befolkning økt med 25 prosent. Dette fører til en rekordøkning i CO2-nivået etter årets El Niño, sier Betts, som er professor ved University of Exeter og Met Office Hadley Center.

Betts peker på at El Niño har forårsaket oppvarming og uttørking av det tropiske økosystemet, noe som har redusert økosystemets evne til karbonopptak, samtidig som det har ført til flere skogbranner.

Månedsgjennomsnitt CO2

SISTE FEM ÅR: Grafen viser det globale gjennomsnittet for CO2-nivået de siste fem årene. Den røde linjen indikerer middelverdier måned for måned. Nivåene når vanligvis en topp om våren og bunn tidlig på høsten. Den svarte linjen indikerer også månedsgjennomsnitt, etter at man har korrigert for sesongvariasjoner.

Foto: NOAA

Forskerne varsler at 2016 vil være det første året der konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren vil holde seg over 400 ppm (deler per million) siden målingene startet ved Mauna Loa Observatory på Hawaii.

Høyeste måling noensinne

Da Charles David Keeling først startet målinger av CO2 i atmosfæren på Mauna Loa i 1958, lå nivået på 315 ppm som årsgjennomsnitt.

De siste 60 årene har økningen i gjennomsnitt ligget på 2,1 ppm per år. Betts og hans forskerkollegaer varsler at økningen i 2016 kan komme opp i 3,15 ppm i snitt (pluss minus 0,53 ppm), altså et markant utslag i forhold til tidligere år.

Det er naturlige svingninger i CO2-nivået i atmosfæren i løpet av et år. Om sommeren tar planter opp CO2 og bidrar til reduksjon i nivået. Om høsten og vinteren slipper plantene CO2 ut igjen. Derfor når metningen i atmosfæren sitt lavmål i september, før den begynner å stige igjen utover høsten og når en topp om våren.

CO2 utslipp historisk

REKORDHØYT: Mauna Loa Observatory har målt CO2 i atmosfæren siden 1958. I forrige måned var nivået 407,46 ppm, det høyeste nivået som er målt ved observatoriet.

Foto: Scripps Institution of Oceanography

– Akkurat nå viser målingene på Manua Loa en konsentrasjon på over 400 ppm. Vanligvis vil nivåene synke under dette nivået i september. Vi forventer ikke at det kommer til å skje i år, sier Betts. I mai var nivået over 407 ppm, og forskerne regner med at septembernivået vil ligge på rundt 401 ppm.

Når karbondioksidinnholdet i atmosfæren øker, vil det også kunne få innflytelse på klimatiske forhold i form av økt temperatur (se også faktaboks).

Høyt nivå i mange år fremover

Siden naturlige prosesser bare gradvis renser atmosfæren for karbondioksid, vil CO2-nivåene holde seg høye selv om jordens befolkning reduserer utslippene i fremtiden. Derfor forventer forskerne at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vil holde seg over 400 ppm i minst en mannsalder, ifølge Met Office.

– I september 2015 hadde vi en mistanke om at det var siste gang vi målte CO2-konsentrasjoner på under 400 ppm. Nå ser det ut til at vi fikk rett, sier medforfatter Ralph Keeling, professor ved Scripps Institution of Oceanography.