Polpunkter på polvandring

Yr-bruker Torgeir fra Vigra har fått med seg at polene er i bevegelse. Han lurer på om dette kan ha en innvirkning på vær og havstrømmer.

Nordpolen

Slik ser det ut på Nordpolen. Eller er dette virkelig Nordpolen? Hvilken av dem?

Foto: Colourbox

Det finnes mange typer polpunkter, og flere av dem er så absolutt i bevegelse.

Så vidt vi vet har det liten innvirkning på været, men noen mener derimot at været kan påvirke polpunktene!

Polene og været

I meteorologisk sammenheng er det mest interessante ved polene at de får mindre solinnstråling enn ekvator. Det gir en temperaturgradient, som driver de storstilte værsystemene på jorda.

Avkjølingen ved polene er også viktig for havstrømmene. Dannelsen av havis i Arktis regnes av mange som en motor for hele havstrømssystemet.

Helningen på Jordaksen varierer. Dette påvirker forskjellen i solinnstråling mellom ekvator og polene. Dette er ikke det samme som at polpunktene vandrer.

Earth Global Circulation

Det storstilte sirkulasjonsmønsteret på Jorda.

Foto: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Earth_Global_Circulation.jpg

Mange slags poler

Men hva mener vi egentlig med polpunkt? Her er det lett å bli forvirra!

Det er vanlig å skille mellom de geografiske og de magnetiske polpunktene. I virkeligheten er det mer komplisert.

De geografiske polpunktene er der lengdegradslinjene på en globus møtes. Dette er med andre ord menneskeskapte punkt.

Jordkloden

Den geografiske Nordpolen er «stjernen» der lengdegradslinjene møtes.

Foto: wikipedia

Jorda som ein snurrebass

De egentlige polpunktene finner vi der jordas rotasjonsakse skjærer jordoverflaten. Disse kalles «the instantaneous poles» på engelsk. Navnet kommer av at punktene ikke ligger fast.

Snurrebass

Jorda 'vobbler' når den roterer -omtrent som en snurrebass.

Foto: NRK

Når Jorda spinner rundt sin egen akse, «vobbler» den littegrann. Se for deg en snurrebass i ferd med å miste farten: Fra siden ser det ut som snurrebassen vipper fram og tilbake. I virkeligheten er det aksen den spinner rundt som endrer seg.

Når Jorda spinner, endrer rotasjonsaksen seg i forhold til Jordoverflaten. Reseltatet blir at polpunktene beveger seg i en slags uregelmessig sirkel. «Vobblingen» kalles «Chandler wobble», og flytter polpunktene ca 15 meter på godt og vel et år.

Klimaendringer flytter polene!

Tyngdekraft fra månen og sola er en av grunnene til at Jorda vobbler. Fordelingen av planetens masse spiller også inn. Den kan endres blant annet av kontinental drift, og av istider som kommer og går.

Vår tids klimaendringer ser også ut til å flytte polpunktene. Smelting av Grønalndsisen har gjort at Nordpolen har flyttet seg vestover, ifølge en gruppe forskere.

I tillegg til Chandlers wobble, finnes en rekke mindre og større uregelmessigheter i Jordas rotasjon. Forskere har funnet en sammenheng mellom noen av de minste av disse, og plasseringen av høytrykk og lavtrykk.

Værmønsteret har sannsynligvis påvirket vobblingen, og ikke motsatt.

Kilder: