Vikinger velger uansett vær

Men godvær på valgdagen er aller best.

Køer foran valglokale
Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Hvordan påvirker været valgoppslutningen? yr.no har sjekket.

Slutt på spekulasjonene?

Valurne

Mye påvirker valgene våre, som utdanning, bosted - og vær!

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Teoriene om vær og valgoppslutning er mange, men foreløpig har det blitt med spekulasjoner: Ikke en eneste valgforsker i værutsatte Norge har undersøkt om det virkelig er en sammenheng mellom vær og valg.

Nå har altså yr.no tatt saken i egne hender, i tett samarbeid med en vær- og en valgforsker.

Været har betydning

– Vi har funnet et signal på at været har litt betydning. De årene hvor både tørt og vått er godt representert ser vi en tendens til at våte områder har noe lavere oppslutning enn tørre områder, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt .

Hygen har hentet ut nedbør-statistikk fra hele landet, for de fem siste stortingsvalgene. Sammen med valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning har han krysset dataene med tall som viser valgoppslutning.

Det er særlig valget i 1989 som peker seg ut, forteller Bergh. Dette året var Norge værmessig delt i to: Vått i nord og tørt i sør.

– Vi ser at det var høyere deltakelse i tørre områder dette året. Den forskjellen kan ikke forklares med regionale forskjeller.

Hans Olav Hygen

Klimaforsker: Hans Olav Hygen

Foto: Meteorologisk institutt
Johannes Bergh

Valgforsker: Johannes Bergh

Foto: Institutt for samfunnsforskning

Tøffere enn amerikanere

I USA har været stor innflytelse på valgoppslutningen. Det var konklusjonen i en amerikansk rapport fra 2007, - den kanskje grundigste undersøkelsen av vær og valgoppslutning som er gjort.

Amerikanerne fant at oppslutningen ble redusert med rundt 1 prosent for hver inch (25,4 millimeter) med nedbør.

Men Hygen og Bergh tror ikke at nordmenn er like sårbare.

– I Norge er vi kanskje mer vant til dårlig vær og lar oss ikke påvirke på valgdagen, sier Bergh.

– I USA har de mange flere værobservasjoner og mye mer vær å velge i. Datagrunnlaget deres er bedre enn vårt, legger Hygen til.

Hvem er værpysene?

Mens den amerikanske undersøkelsen viser at demokratene er mest lettskremte når det regner, tror ikke Bergh at vi finner tilsvarende i Norge.

De få som lar seg skremme av regn tilhører mest sannsynlig gruppen med potensielle hjemmesittere, sier valgforskeren. Disse fordeler seg jevnt på partier.

– Den typiske hjemmesitteren er en ung person uten familie og et sosialt nettverk, som unge folk i etableringsfasen.

Vil jobbe videre

yr.no sin valgundersøkelse har gitt forskerne mersmak. Nå vil de dykke enda dypere ned i materien.

– Disse dataene er det første skrittet, og vi kunne analysert det grundigere. Det er morsomt med noe som ikke er gjort før, sier Bergh entusiastisk.

– Vi må ikke overdrive, men det er visse ting som tyder på at været har noe å si, avslutter Hygen.

Hvordan blir værets på årets valgdag? Sjekk yr.no