Over ein million brukarar på yr.no

Rekordane kjem hyppig for yr.no for tida: I førre veke førte dårleg 17. mai-vêr til at over ein million unike brukarar var innom sidene.

Strålende sol (symbol fra yr.no)

Det er berre to veker sidan førre brukarrekord på yr.no: Den fyrste veka i mai var det 838 000 unike brukarar innom yr.no. Denne rekorden vart grundig slått i førre veke.

- Det dårlege 17. mai-vêret, særleg i Oslo, førte til ny rekord i bruken av yr.no, fortel informasjonsdirektør Heidi Lippestad i Meteorologisk institutt. Midt på dagen ble det målt 4,8 gradar i Oslo. Det er det kaldaste som er målt klokka tolv på Blindern på i alle fall femti år.

Bruken av yr.no auka kraftig frå 12. mai, og eksploderte 16. mai: Denne eine dagen vart det faktisk vist over to millionar varsel!

Jamn vekst frå lanseringa

yr.no vart offisielt lansert 19. september 2007 etter å ha vore tilgjengeleg i testversjon i nokre månader. Bruken av sidene har auka jamnt heile tida, med ekstra toppar når det har vore dårleg vêr eller store høgtider som påske og 17. mai.

Grafen nedanfor viser utviklinga i unike brukarar i veka for yr.no (kjelde: TNS Gallu)p.

Statistikk for yr.no
Foto: Kjelde: TNS Gallup