Meteorologen om helga i nord: – Det kan bli ein alvorleg situasjon

Meteorologisk institutt har sendt ut eit oransje farevarsel for heile Nordland. Det er meldt om kraftig vind og høge bølger laurdag.

Mye vann utenfor politihuset i Bodø

MYKJE REGN: Det har komme fleire lågtrykk over Nordland denne veka, noko som har ført til at dei enorme snømengdene no er i ferd med å smelte. Til helga er det sendt ut oransje farevarsel.

Foto: Kari Skeie / NRK

Torsdag blei det sendt ut farevarsel for heile Nordland fylke.

– Det vil nok ikkje utvikle seg til raudt farenivå, men vi følgjer med på prognosane, fortel vakthavande meteorolog Gjermund Haugen.

Det er venta sørvestleg sterk storm, som er hakket under orkan, for heile Nordland første halvdel av laurdag morgon.

Også høge bølger er inkludert i farevarselet.

– Farevarselet gjeld i hovudsak første halvdel av laurdag, men det er usikkert når det vil minke, fortel vakthavande meteorolog Gjermund Haugen.

  • Få med deg siste nytt om vêret i Nordland her

Sterke vindkast

Lågtrykket som er venta til helga ligg torsdag vest for Irland, og vil bevege seg nordaust mot Norskehavet dei kommande dagane.

Der kjem det til å utvikle seg til eit stormsenter.

– Det blir kraftigast vind i Norskehavet, men delar av lågtrykket treff land laurdag og kan bli alvorleg, seier Haugen.

Stormsenteret er venta å gi sørvestleg sterk storm og vindkast på 30–40 m/s. Bølgehøgda er kjem til å bli på 10–14 meter inn mot kysten.

Det er også sendt ut eit gult farevarsel på kraftige vindkast i Sør-Troms.

Laster Twitter-innhold

Dette betyr farevarselet

Farevarsel på oransje nivå betyr stor fare, og er noko ein må ta svært alvorleg. Ein må førebu seg på alvorlege konsekvensar.

– Det kan bli ein alvorleg situasjon, og det er fare for liv og verdiar. Det er viktig at folk sikrar tinga sine, også nede i strandsona, seier Haugen.

Dette kan skje ved oransje farenivå:

  • Vêret kan føre til alvorlege skader
  • Konsekvensane blir store for mange
  • Reell fare for at liv og verdiar kan gå tapt
  • Stengde vegar, innstilte båtar, fly m.m.
Farevarsel på oransje nivå

Nytt lågtrykk neste veke

Også neste veke er det venta eit lågtrykk mot vest.

– Dette lågtrykket kjem måndag eller tysdag og vil treffe vestlege delar av landet, men det er Nord-Noreg som kjem til å kjenne det mest denne gongen også.