Nytt varsel skal fange regnskurene

Det skiftande sommarvêret gir Yr-brukarane hodebry. No lanserer Yr eit nytt varsel som skal fange opp dei små, lokale regnskylla.

Nåvarsel_pluggbilde

LOKALT: Det norske sommarvêret er skiftande, og små, lokale byer førekjem ofte på varme sommardagar. Nåvarselet skal gi deg ei åtvaring før himmelen opnar seg der du er.

Foto: Einar Egeland

Høgsesongen for Yr er her, og med sommarvêret kjem dei same utfordringane vi møter kvar sommar: Yr viser sky og opphaldsvêr, og likevel skyl ei regnskur over deg på veg til jobb.

Men veit du at det datamaskinene slit med å fange opp av regnbyer, får vêrradaren med seg? Radaren registrerer den faktiske nedbøren som fell.

Det veit Yr-utviklarane å utnytte.

Tek radar-varselet vidare

Nebdørradar 28.juni

RADIOBØLGER: Ved å sende ut radarstråler registrerer radaren korleis nedbøren beveger seg. På radarbilda ser du kvar nedbøren har vore og er akkurat no, medan nåvarselet lagar ei prognose på kvar den er på veg den neste halvanna timen.

Foto: Yr.no

Er du ein av dei som brukar radar-varselet på Yr for å tolke vêrvarselet? På kartet over nedbøren kan du følge skyene sine rørsler fram til no, og tenke deg til kvar regnet går vidare. Om du brukar varselet slik, er du ein vidarekommen Yr-brukar.

Men det er ikkje alle som har tid til å bruke eller kunnskap om radar-varselet.

Derfor lanserer Yr nåvarselet på mobilsidene (ikkje appen), som skal vise akkurat kor mykje det skal regne akkurat der du er dei neste 90 minuttane.

Nåvarsel på mobil

MOBIL: På mobilversjonen av Yr.no kjem nåvarselet over timesvarselet og langtidsvarselet. Det vil også vere det mest nøyaktige dersom du lurar på om det kjem nedbør.

Foto: Ingrid Støver Jensen

– Det nye varselet er meir oppdatert enn times- og langtidsvarselet, og vil vere det sikraste kortet når du sjekkar nedbørstatusen for den neste halvanna timen. Dei fortel Ingrid Støver Jensen, redaktør for Yr i NRK.

  • Les meir om det nye nåvarselet hos NRK Beta.

Ser kvar skyene er på veg

Varselet som bestemmer ikona for vêr på Yr.no er basert på vêrmodellar som blir rekna ut av datamaskiner.

I staden for vêrmodellar er det nye nåvarselet basert på radarane som er plassert rundt omkring i heile Noreg. Slik skal dei skal fange opp dei små lokale forskjellane, og berekne kvar dei lunefulle sommerbyene kjem.

Ingrid Støver Jensen

SJEF: Ingrid Støver Jensen og resten av Yr-utviklarane ville finne ut korleis dei kunne få radar-varselet lettare tilgjengeleg for alle.

– Vi brukar historikken i radarbilda til å berekne skyene sine rørsler framover i tid, og slik kan vi varsle akkurat når regnet treff deg, fortel Støver Jensen.

– Varselet blir oppdatert kvart 7,5 minutt, sidan det er basert på radarar som kontinuerleg samlar inn data.

For at varselet skal vere så nøyaktig som råd, er det viktig at du søker på ein plass nær deg. Helst skal du bruke lokalsjonsknappen (i nærleiken), forklarer redaktøren.

I radarskuggen

Nokre plassar ligg bak fjell eller inne i dalar, og hamnar i skuggen for radiobølgene som radarane sender ut. Då kan du heller trykke på fana "nedbørskart", for å sjå kvar regnet er no.

Det nye varselet skal testast ut gjennom sommaren. Kva synest du om det? Gi oss gjerne tilbakemelding her!