Nye klimasider på yr.no

I dag lanserer yr.no sine nye klimasider. På yr.no/klima kan du se hvordan klimaet i Norge og verden faktisk har endret seg de siste hundre årene.

Værbilde
Foto: Picasa 2.7

– Jeg håper yr.no med dette kan bidra til en mer opplyst klimadebatt.

Erik Bolstad

yr.no-redaktør Erik Bolstad har store ambisjoner.

Foto: NRK

Det sier yr.no-redaktør Erik Bolstad. Han forteller at disse sidene først og fremst retter seg mot vanlige folk, og ikke forskere og eksperter.

Våtere og varmere

Flere ganger for dagen, i over hundre år, har folk gjort værmålinger på oppdrag for Meteorologisk institutt. På yr.no sine nye klimasider kan du få tilgang til data fra de beste av disse stedene , samt for større regioner.

Selv om det er store variasjoner mellom ulike steder i landet, er utviklingen for Norge som helhet tydelig.

– Grafene viser at det blir både våtere og varmere , sier forsker Øyvind Nordli til yr.no

Vil ha nytt fokus i debatten

Gode klimadata har lenge vært vanskelig å finne for deg og meg. På yr.no er grafene bare et lite klikk unna, forteller Bolstad. Han håper at de nye klimasidene vil løfte klimadebatten i Norge.

– Jeg håper vi kan bevege diskusjonen bort fra hvorvidt endringene er menneskeskapt eller ikke. Vi må heller se på de faktiske endringene og begynne å bry oss om klimatilpasning.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klimaforsiden til yr.no

Slik ser menyen på de nye sidene ut: Du kan velge statistikk for utvalgte steder eller regioner.

Foto: NRK

Noe for alle

Også Eirik Førland, klimadirektør ved Meteorologisk institutt, er glad for at klimadata nå blir gjort tilgjengelig for deg og meg – og ikke bare for eksperter.

– Jeg håper publikum setter pris på en så oversiktlig fremstilling av klimautviklingen. Grafene på yr.no viser både klimautvikling ved endel av Meteorologisk institutts stasjoner med virkelig lange måleserier, og for de ulike landsdelene.

– Uansett i hvilken landsdel man bor kan man se et bilde av hvordan utviklingen av temeratur og nedbør har vært.

Setter fremtiden i perspektiv

Førland tror mange folk er opptatt av klimaet i fremtiden, og av de betydelige endringene vi kan komme til å oppleve. De nye statistikksidene til yr.no gir godt grunnlag for å diskutere nettopp fremtidsklima.

– Med grafene på yr.no kan man sette fremtidsscenariene i et perspektiv. Det er veldig nyttig å se scenariene i en større sammenheng med de endringene vi har sett i historisk tid.

At været varierer fra år til år, og fra tiår til tiår, kommer tydelig frem på flere av grafene. Dette er noe Førland mener er viktig å få frem.

– Folk kan se når det har vært kalde og varme perioder. Selv om det er en tydelig langtidstrend, har vi store variasjoner i været fra år til år.

Gå til yr.no sine klimasider: yr.no/klima