Ny smelterekord i Arktis

Havisen i Arktis har blitt overvåket av Meteorologisk institutt daglig de siste 30 årene, og aldri før har det vært mindre is.

Arktiske Bikkepunkt

REKORDLITE IS: Vi går inn i et nytt rekordår i Arktis, hevder ekspertene. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Vi har i mange år hørt om issmeltingen i Arktis.

Men årets august får ekspertene til å heve øyenbrynene.

– Havisen har vært observert ved hjelp av satellittdata siden 1979 og siden da har det aldri vært så lite havis i Arktis som det er nå.

Det forteller Lars-Anders Breivik, leder for Avdeling for Hav og is ved Forskningsdivisjonen ved Meteorologisk institutt.

Fortsatt smeltesesong

Smeltende is i Arktis

SMELTENDE IS: Aldri før har det vært mindre is i Arktis. Rekorden fra september 2007 ble slått i den siste sommermåneden i år. Bildet viser et isberg som har smeltet av Ammassalik-øyene øst for Grønland i 2007.

Foto: JOHN MCCONNICO / AP

Isutbredelsen i Arktis varierer naturlig nok med årstidene, og i mars når den normalt sitt maksimum.

Smeltesesongen derimot begynner i mai/juni og hvert år når isen vanligvis et minimum i rundt midten av september.

– Nå ligger våre målinger under minimumrekorden fra september 2007, bekrefter Lars-Anders Breivik.

Det er stor sannsynlighet for at den vil bli enda lavere siden smeltesesongen normalt fortsetter utover i september. (Se figur lenger nede i artikkel.)

Bildene nedenfor viser da havisen i Arktis var på sitt minimum i september 2007 sammenliknet med årets august:

Sjøis i Arktis, 2007 vs. 2012

SJØIS I ARKTIS: Bildet viser isforholdene fra rekorden i september 2007 og august 2012.

Foto: http://osisaf.met.no /copiright (2012) EUMETSAT

Smeltet like mye som Norge x 8

Når vi sammenligner med midlere isdekke i perioden 1979 til 2000 er det antydet at det i september vil være nær 3 millioner kvadratkilometer mindre is i Arktis.

Dette tilsvarer et areal circa åtte ganger størrelsen av Fastlands-Norge.

– Isen smelter fordi det blir varmere. Høyst sannsynlig er dette et signal på det vi observerer om global oppvarming, bekrefter forskeren.

Havet absorberer varme

Når isen smelter, blir havet mørkere, og dermed absorberer det mer varme. Det fører i sin tur til at også atmosfæren over havet blir varmere.

Dette tilbakekoblingssystemet har gjort at oppvarmingen av atmosfæren har gått raskere enn den ellers ville gjort.

Sjøisutbredelse i Arktis

SJØISUTBREDELSE I ARKTIS: Den grønne linjen viser utviklingen i 2012. Her ser vi at den allerede i slutten av august 2012 har passert rekordnivået fra 2007 (rød kurve). Den grå kurven viser middelverdien for perioden 1979 til 2000 med midlere avvik.

Foto: http://osisaf.met.no

Ikke nådd minimum på Svalbard

Svalbard

SVALBARD: Issmeltingen på Svalbard er på veg nedover, selv om den kanskje ikke når noe minimum denne sommeren.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Selv om det er en ny global minimum isutbredelse i år, er det store lokale variasjoner.

På Svalbard og i Barentshavet, som også er en del av Arktis, viser de detaljerte kartene fra Istjenesten ved Meteorologisk institutt at reduksjonen i isutbredelsen ikke er like synlig her.

– Skipstrafikk som forventet en tidlig åpning til den nordlige sjøruten og nord-vest passasjen har vært skuffet. Årets sesong ga en måned senere åpning enn i fjor, sier Frode Dinesen, forsker ved Meteorologisk institutts Istjeneste.

Isbjørnenes land truet

Isbjørn

ISBJØRN: Et av mange dyr som lever nær iskanten.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Havisen betyr mye for biologien i Arktis. Særlig kan smeltingen være en trussel for maritime pattedyr og sjøfugl i Arktis.

Isbjørnen er et klassisk eksempel.

– Isbjørnen fanger sel, og de befinner seg nærmest iskantene der det finnes mat. Når isen om sommeren trekker seg vekk fra områder hvor den vanligvis har vært, mister dyrene leveområdene sine, forklarer Lars-Anders Breivik.

Dette gjelder særlig nordkysten av Canada og av Russland og er foreløpig ikke så dramatisk for bjørnen rundt Svalbard.

Nyheter fra Yr

Kristen Gislefoss pensjonerer seg.

No er Kristen Gislefoss pensjonist

No er Kristen Gislefoss pensjonist

Kristen Gislefoss pensjonerer seg.