NVE hevar flaumfaren til høgste nivå – Torsdag kjem ekstremvêret «Petra»

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har heva flaumfaren i områda rundt Numedalslågen til raudt nivå. Det er det høgste nivået.

Flom i Sauland i Telemark

I Telemark har vatnet allereie byrja å skape problem. Onsdag kan det roe seg, før «Petra» slår til torsdag.

Foto: NRK

Noregs vassdrags- og energidirektorat har tysdag kveld heva flaumnivået for Numedalslågen til raudt nivå, det høgste som er.

Det skal vere fare for skader i Kongsberg, Larvik og Lardal, ifølgje NVE.

Tysdag ettermiddag sende meteorologane ut ekstremvarsel for dei ti fylka som kan bli råka av dei store mengdene med regn.

Dei siste dagane har regnet hølja ned fleire plassar i Sør-Noreg, og blant anna i Telemark har det allereie skapt problem.

Hit kjem ekstremvêret «Petra»

  • Varselet gjeld Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, samt sørlege delar av Buskerud og Oppland.
  • Frå tysdag vil det komme regnbyer, lokalt 20–40 mm på 30 timar.
  • Torsdag kjem eit nytt lågtrykk, og det er venta lokalt 30–70 mm nedbør på 24 timar.

Store nedbørsmengder over tid i kombinasjon med store mengder nedbør tysdag, gjer at det blir sendt ut ekstremvarsel. Nedbøren kan lokalt få store konsekvensar.

Petra ekstremvêr

Ekstremvêret «Petra» kan kjem med mykje nedbør til Sør- og Austlandet. Følg med på regnet på vêrradaren på Yr.no.

Foto: Met

Fare for flaum

Øyvind Johnsen

Øyvind Johnsen og dei andre meteorologane åtvarar mot ekstremvêret Petra. Ho kan sleppe frå seg mykje vatn over Sør-Noreg torsdag!

Foto: Bård Gudim

Ekstremvarsel blir sendt ut når det kan vere fare for liv og verdiar. Nedbøren som er venta torsdag, gjer at det til saman kan bli farleg mykje vatn.

– Det er ikkje nedbøren i seg sjølv som er ekstrem, men konsekvensane. Det har komme mykje allereie, og bakken er dyvåt, seier statsmeteorolog Øyvind Johnsen.

Når bakken er metta på vatn, klarer den ikkje drenere bort regnet som kjem. Det overflødige vatnet søker mot bekkar og elver, som kan flaume over.

Med mykje nedbør på kort tid kan konsekvensane bli likande flaumen som ramma områda austanfjells starten av september.

– Hald deg unna elver med høg vassføring

Det er allereie flaum og oversvømte vegar i Telemark, Buskerud og Agder, fortel Anne Fleig ved flaumvarslinga til NVE.

Dei oppmodar privatpersonar til å vere forsiktige med å ferdast i område med flaum- eller jordskredfare.

– Hald deg unna elver og bekkar med høg vassføring, og følg med på kva vegar som er stengd eller oversumt når du skal ut å køyre, oppmodar ho.

Flaumvarselet til er sett til oransje nivå i ni fylke onsdag og torsdag. Det er nest høgst på skalaen. Fleire elver har høg vassføring tysdag kveld, og vatnet kan stige meir også før torsdag.

Hald deg oppdatert

Du som oppheld deg i områda Petra råkar, kan oppdatere deg på utviklinga slik:

Følg med på nyheitene for å halde deg oppdatert. På Yr.no kan du følge med med kvar regnet er til ei kvar tid på vêrradaren, og tekstvarselet blir oppdatert etter kvart som vêret nærmar seg.

Meteorologane på Twitter legg ut oppdateringar om ekstremvêret.

Del dine vêrbilde på Instagram på #yrno! Men knips med vèt, og ikkje utsett deg for farlege situasjonar.

Laster Twitter-innhold