Utfordrer Erna - slik bør kartet se ut!

– Det hadde vært mye mer praktisk om fylkesgrensene fulgte værskillene, sier statsmeteorolog John Smits og kaster seg inn i debatten om organiseringen av Norge.

John Smits

Mellom bakker og berg: Fjellene lager store og små værskiller i Norge. John Smits mener norske styresmakter må ta mer hensyn til dette når de organiserer landet.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Været betyr mye for nordmenn. Ifølge statsmeteorolog John Smits er været faktisk så viktig at det bør bestemme hvordan vi deler inn de norske kommunene og fylkene.

Smits, for tiden programleder i tv-serien Værbitt, vil blant annet gi Fosen til Nord-Trøndelag, Vesterålen til Troms og konstruere et nytt østlandsfylke kalt «Nordhedoppland».

  • Se John Smits sitt nye norgeskart lenger ned i saken!

Mister fokus på været

Bleik på Andøya

Gir vekk idyllen: Vakre Bleik på Andøya tilhører Troms dersom John Smits får bestemme.

Foto: Jostein mikalsen
Kari Traa kiter

Indre vestlending: Klarer Kari Traa å kalle seg det, mon tro?

Foto: NRK/ Flash Studios
Trondheim sett fra Fosen

Trondheim sett fra Fosen: Trondheimsfjorden er et naturlig værskille, sier John Smits og gir Fosen til Nord-Trøndelag.

Foto: Kenneth Sporsheim
Norges Olympiske Museum ligger i Håkons Hall i Lillehammer.

Lillehammer: Kanskje nytt sentrum i fylket Nordhedoppland?

Gaustatoppen

Gaustatoppen: Flyttes fra Sørlandet til Østlandet.

Foto: Anne Lognvik / NRK
En liten myr bugner allerede i slutten av juni

Herlige multer - ikke fra Finnmark men fra Sørøstfinnmark.

Foto: Liv Inger Somby
John Smits

Vil være effektiv: John Smits bruker mye tid på å forklare geografien når han varsler vær.

Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

«Nord for Stad og Dovre». «Ytre strøk av Hordaland». «Områdene nord for Mjøsa».

Om du ønsker å forstå dagens værmelding bør konsentrasjonen og geografikunnskapene være på topp. Et værvarsel handler vel så mye om geografi, som om selve været.

For meteorologene er fylkesinndelingen en rettesnor når de formidler varselet sitt. Men ofte er dagens fylkesgrenser mer til besvær enn hjelp, skal vi tro John Smits.

– Hvis vi for eksempel skal varsle vær for Nordland fylke, må vi ofte legge til at været i Vesterålen blir annerledes enn i resten av fylket. For min del hadde Vesterålen passet mye bedre i Troms enn Nordland.

Den profilerte meteorologen har varslet vær på NRKs nyhetssendinger i fjorten år og føler han kaster bort verdifull sendetid når han må ta så mange forbehold.

– Hvis vi slapp å snakke om alle unntakene på kartet kunne vi fått mer tid til viktige ting, altså været.

Hva sier Erna?

Statsminister Erna Solberg og hennes parti Høyre har nedleggelse av fylkeskommunen som viktig kampsak. De vil slå sammen kommuner til større regioner, og setter hensynet til store fagmiljøer og robuste tjenester i førersetet.

Ikke glem været, sier John Smits.

– De bør se litt lengre og røske opp i den administrative inndelingen slik at været ligger til grunn. Det er en utfordring jeg herved gir til Erna og co. Nå får de litt å gruble på, tenker jeg!

yr.no har ikke lykkes i å få en kommentar fra Erna Solberg i denne saken.

Og hva sier folk i Fosen?

Ett av John Smits sine forslag er å flytte Fosenhalvøya til Nord-Trøndelag, slik at fylkesgrensen følger Trondheimsfjorden. I dette området har debatten om å flytte og slå sammen kommuner allerede pågått lenge.

I avisa Fosna-Folket tar redaksjonssjef Terje Dypvik imot den nye ideen med åpenhet.

– Fylkesgrensen mellom Sør- og Nord-Trøndelag slår ofte rart ut. Grensene er veldig rare, sier Dypvik som innrømmer at Nord-Trøndelag faktisk frister med gode støtteordninger for landbruket.

Dermed skulle en tro at John Smits hadde fått seg en første støttespiller, men...

– Selv om folk her er veldig opptatt av været, frykter jeg at det er andre ting som er viktigere. Folk vil for eksempel ha det praktisk med tanke på sykehustilbud i Trondheim, sier Dypvik og legger til at folk i Osen kommune nylig stemnte nei til å flyttes fra Sør- til Nord-Trøndelag.

Slik ser det nye kartet ut

Aller helst vil Smits ha et dynamisk norgeskart - ett hvor fylkesgrensene endrer seg etter rådende vindretning. Da er det altså vinden som bestemmer hvor «dagens» værskiller går.

Dersom dette er vanskelig, forslår meteorologen å ta utgangspunkt i den vindretningen som er mest vanlig, altså vestaværet. Da må det gjøres følgende endringer på kartet:

John Smits sitt nye norgeskart
Foto: Glen Imrie

Sørøstfinnmark: Dette er et helt nytt fylke i nord, som i praksis omfatter store deler av Finnmarksvidda. Ofte varsler meteorologene bygevær i Finnmark, men må legge til «lite eller ingen nedbør sørøst i Finnmark». Nå kan de slippe det!

Vesterålen: Flyttes fra Nordland til Troms. Dette er en tarm som har mer tromsvær enn nordlandsvær. Værskillet går ofte ved Vestfjorden.

Fosenhalvøya: Flyttes fra Sør- til Nord-Trøndelag. Værskillet går langs Trondheimsfjorden.

Stad: Ett av landets største værskiller. Fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bør gå her. Og så kan Vestlandets nordlige ende være Stad. Da slipper vi å høre meteorologene si «nord for Stad» og «sør for Stad» til enhver tid. Utrolig forvirrende.

Ommøblere Vestlandet: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane smelter sammen og deles opp på nytt. Vi får Ytre Vestlandet, Midtre Vestlandet og Indre Vestlandet.

Ommøblere Sørlandet: Agderfylkene slås sammen til ett fylke. Nå er det litt rotete, vestligste del av Aust-Agder ligger f.eks. omlag like langt vest som vestligste del av Vest-Agder.

Telemark må for all del vekk fra Sørlandet og bli et østlandsfylke. De har mye mer østlandsvær enn agdervær. Bortsett fra den vestligste delen som omfatter fjellområdene. Denne kan overføres til fjelltraktene og bli en del av Langfjella.

Nordlige deler av Østlandet blir ett og får navnet «Nordhedoppland». Da slipper meteorologene å snakke om «nord for Mjøsa og Hamar» osv.

Akershus og Oslo bør slås sammen: Alternativt bør Asker og Bærum slås sammen med Oslo. Nå ligger Asker og Bærum som en værmesssig unaturlig del av Akershus - vest for Oslo.

Vannskillet: Fylkesgrensene midt i landet må gjerne justeres litt, slik at de følger værskillet/vannskillet.

Mange kunstige oppdelinger

Statsmeteorolog John Smits er ikke bare spøkefull når han lanserer forslaget om å justere litt på fylkesgrensene i Norge.

– Noen av dette kunne virkelig hatt noe for seg. Det er mange kunstige oppdelinger i dette landet. Men det er klart, jeg innser at det ikke er lett å få administrativt gjennomslag for alt dette.

– Ut fra et værperspektiv kunne det utvilsomt vært fornuftig å justere noe, avslutter han.

Se dagens vakre værbilder fra alle landets fylker!