– Dette vêret har potensial til å lage store skader over store område

Ekstremvêret «Knud» slår inn over Sør-Noreg fredag og vil gje vindkast i ein fart på over 160 kilometer i timen.

Ekstremværet Knud

STORE OMRÅDE: Rogaland, Sørlandet og Austlandet får kraftig vind utpå fredagen. Vindkasta kan komme opp i 162 kilometer i timen.

Fredag kjem eit kraftig lågtrykk inn mot Sør-Noreg. Det er Rogaland, Sørlandet og Austlandet som blir hardast råka, og vinden blir sterkast nær kysten og i fjellet.

Meteorologisk institutt heva fredag føremiddag farenivået frå oransje til raudt for vindkasta som er venta inn over Austlandet.

Helgen blir våt

ÅTVARAR: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss åtvarar om at ekstremvêret kan gjera stor skade.

Foto: Tom Nilssen / NRK

– Vi oppgraderer farenivået til raudt for områda Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus, forklarar statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Raudt er nivået for ekstremvêr der det er fare for store øydeleggingar og reell fare for at liv går tapt.

– Dette er sjeldan kost

Det er korleis lågtrykket treffer Oslofjordområdet som gjør at farenivået blir heva frå oransje til raudt.

– Den bana lågtrykket har i dag viser at det vil gje kraftig vind inn fjorden. Sørleg full storm langt inn i Oslofjorden, forklarer statsmeteorolog Vibeke Wauters Thyness.

Vibeke Wauters Thyness

– UVANLEG VÊR: Statsmeteorolog Vibeke Wauters Thyness trur denne dagen vil bli hugsa vêrmessig framover.

Vindkasta er venta å komme opp i 30–40 meter per sekund. I tillegg har vinden med seg inntil seks meter høge bølger som vil råka Vestfold og Østfold spesielt.

Indre strøk kan få vindkast på 25–30 meter per sekund.

– For folk betyr dette eit uvanleg vêr som vi ser veldig sjeldan. Ikkje oppsøk farlege situasjonar. Hald dykk unna, ikkje gå ut for å sjå på stormen. Sikre alt av lause gjenstandar og set bilen i garasjen. Det er all grunn til å ta dette alvorleg. Det er sjeldan kost, seier Thyness.

Laster Twitter-innhold

– Hald dykk inne!

Ekstremvêrvarselet gjer at Meteorologisk institutt sterkt oppmodar folk om å halde seg inne og i ro medan vinden herjar.

Summert opp åtvarar meteorologane om:

  • Det er farleg å vere utandørs
  • Det er venta uvanleg stor skade på bygningar, infrastruktur, skog og straumnett
  • Stor fare for innstillingar av flyavgangar, båtar og annan transport
  • Bruer kan bli stengd
  • Takstein og takplater bles av hus og bygningar

I 160 kilometer i timen

Dei andre områda i Sør-Noreg som blir treft av dagens kraftige lågtrykk blirfarenivået verande på oransje nivå. Dette trass i at vinden kan bli endå sterkare langs Sørlandskysten.

– Utover fredag vil vinden auka på til full storm, vi får vindkast heilt oppe i 45 meter per sekund, forklarar statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Vindkasta kjem i ein styrke på 35–45 meter per sekund. Det svarar til ein hastigheit på mellom 126 og 162 kilometer i timen.

– Dette lågtrykket har potensial for å lage store skader over store område, understrekar han.

Slik blir vêret i dei ulike områda:

  • Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo - raudt farenivå - ekstremvêr: Frå fredag ettermiddag er det venta sørleg full storm på kysten, og lokalt kraftige vindkast, opp mot 35 meter per sekund i kystområda. Indre strøk kan få vindkast opp mot 25-30 meter per sekund. Vinden minkar natt til laurdag.
  • Rogaland og Agder - oransje farenivå: Faren startar fredag ettermiddag med kraftige vindkast på 35–45 meter per sekund. Sterkast vind på kysten og i fjellet. Minkar laurdag morgon.
  • Telemarkog Buskerud - oransje farenivå: Frå fredag ettermiddag, lokalt kraftige vindkast oppmot 25 meter per sekund. Vindkast minkar laurdag føremiddag. Kraftigast vindkast på kysten og i fjellet.
  • Oppland og Hedmark: Frå fredag kveld er det venta kraftige vindkast frå ein sørleg retning, lokalt 20-25 meter per sekund. Natt til laurdag dreier vinden vestleg. Vindkasta minkar laurdag kveld.
Laster Twitter-innhold