No kjem det eige farevarsel for lyn

Er du ein av dei som tykkjer lyn og tore er skummelt? Eller er du ein av dei som elskar å høyre at det brakar på himmelen? Uansett, no vil du bli varsla når det skjer.

Tordenvær og lynnedslag i Oslo

MEKTIG: I gamle tider trudde ein det var guden Tor som slo med hammaren Mjølner når det lyna og tordna.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Lyn, hagl og vindkast kan skape problem. Frå onsdag sender meteorologane ut eigne varsel når det er fare for større lynhendingar.

Frå før sender Meteorologisk institutt mellom anna ut varsel om styrtregn.

Frå og med onsdag sender meteorologane også eige farevarsel om lyn og torevêr.

– Meteorologisk institutt har sett at mange torevêr kan få store konsekvensar, sjølv om kriteriet for styrtregn ikkje er oppfylt, seier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Kan ha store følgjer

Lyn kan potensielt gi alvorlege følgjer som svært lokale vindkast og nedbør, kan starte brannar og påverke straumforsyninga og elektriske apparat, fortel meteorologen.

Er det lett å varsle lyn og tore?

– Nei det er veldig vanskeleg. Vi har sagt at det må vere ei større torevêrshending før vi sender ut farevarsel. Så vi må vere ganske sikre på at det inntreffer, seier Fagerlid.

Derfor kan det skje at mindre lynhendingar ikkje blir sendt ut varsel om, legg han til.

Farevarsel for lyn

NYTT VARSEL: Slik ser det nye farevarselet ut.

Foto: Meteorologisk Institutt

Finst på gult nivå

Farevarsel finst vanlegvis i raudt, oransje og gult nivå, men farevarselet for lyn har berre eitt nivå – gult.

– Vi forventar at konsekvensane av lyn ikkje kvalifiserer til oransje eller raudt farevarsel, seier Fagerlid.

– Ved farevarsel for lyn – kva bør folk gjere?

– Det kan vere lurt å ta med i vurderinga viss du skal gå i fjellet eller gjere aktivitetar utandørs, seier Fagerlid.

– Du kan òg gjere førebyggande tiltak som gjer at effekten av toreveret ikkje blir like alvorleg, som å trekke ut kontakten til internett, legg han til.

Lyn kjem hyppigare

På grunn av klimaendringane varslar Meteorologisk institutt at det oftare blir lyn i framtida, saman med hyppigare og meir intense byer.

– Det er uvisse i framskrivingane av lyn, men det ser ut til å bli meir lyn om våren, vinteren og hausten framover. Om sommaren ser det likevel ut til at mengda lyn er uendra, seier Morten Køltzow ved Meteorologisk institutt.

– Dette er fordi auke i temperaturen tilfører meir energi til atmosfæren at vi får fleire hendingar som medfører lyn, forklarer Fagerlid.

lynnedslag i sikringsskap

PASS PÅ: Lynnedslag fører kvart år til store skadar på hus og eigedom i Noreg.

Foto: Frende Forsikring

Gode tips på vegen

Forsikringsekspertar meiner at det er viktig å førebygge mot lynskadar, ikkje minst i bustaden din når du sjølv er vekke.

– Forsikringsselskapene har dei siste åra registrert nesten 4.000 brannar årleg som følgje av lynnedslag, melder selskapet Tryg.

Sjekk sikringsboksen

Sørg for å ha rett installert overspenningsvern i sikringsboksen.

Hugs kontaktane

Manglar du overspenningsvern, bør du ta ut alle elektriske kontaktar som ikkje tilhøyrer frysarar og kjøleskåp når du reiser vekk.

Unngå risiko

Trekk ut kontaktar også når du sjølv er heime, det kan forhindre brann.