Nedbør i juli: Her regna det 92 % mindre enn normalt

Medan Vestland har sett tørke, har Nord-Norge opplevd uvanleg høg nedbørsmengde i juli månad i år. I Lærdal utgjorde nedbørsmengda berre 8 prosent av ordinær mengde.

Løytnantbrygga i Lærdal 1. juli 2021

KNUSKTØRT: I Lærdal i Indre Sogn har nedbørsmengda i juli berre vore 8 prosent av vanleg mengde.

Foto: Jan Christian Jerving / NRK

Meteorologisk institutt har laga ei oversikt over nedbørsmengder for juli månad.

Noko av det mest oppsiktsvekkande er kor tørr «regntunge» Vestland fylke har vore.

Fleire målestasjonar i og rundt Sognefjorden har vore særskild tørre i år.

– Sognefjorden syner seg å ha dei tørraste målestasjonane i landet denne månaden, seier klimavakt i Meteorologisk Institutt, Marte Buraas.

Klimavakt i metereologisk institutt

SKJOLD: Klimavakt i Metereologisk institutt, Marte Buraas, fortel at høgtrykka har fungerte som skjold for lågtrykka.

Foto: Privat

Meteorologisk institutt reknar normalen ut frå gjennomsnittet frå dei siste 30 åra.

Også regnvêrsbyen Bergen har hatt ein forholdsvis tørr sommar med 105,7 mm nedbør, noko som utgjer 67 prosent av normalen.

Juli i år syna at Oslo hadde meir nedbør enn Bergen, med 126,7 mm. Det er 1,5 gongar meir enn vanleg i hovudstaden.

I dag kom ein rapport frå FN's klimapanel som stadfestar at vêret har blitt meir ekstremt.

Breng i Loen

NORDFJORD: Breng i Loen ligg like ved Olden som er ein av mange av målestasjonane som har vore særskild tørre i år.

Foto: Benedikte Grov / NRK

Likevel meir nedbør enn normalt

Det tørre vêret i Vestland har ført til høg skogbrannfare. Statsmeteorologane kunne ikkje hugse sist gong dei sende ut eit slikt farevarsel i Vestland på denne tida av året.

Sjølv om Vestland har sett ein uvanleg tørr juli månad, har nedbørsmengda for heile landet vore 5 prosent høgare enn gjennomsnittet.

Det manglande regnet i vest har stort sett falt over Nord-Norge og Austlandet, som har fått uvanleg høge nedbørsmengder i år.

I Glomfjord i Nordland har nedbørsmengda vore nesten tre gongar meir enn vanleg.

Langs Rallarmarsjløypa sommer 2016 i Glomfjord i Meløy.

VÅTT: I Glomfjord i Nordland har det i juli månad nesten regna tre gongar meir enn gjennomsnittet. Her frå Fykanttrappa.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Mykje av regnet på Austlandet har kome som styrtregn.

– Dei store regnmengdene har samanheng med at det har vore ein såpass varm juli månad. Når det er varmare så klarar lufta å halde på meir vassdamp, slik at når det regnar, så regnar det mykje meir, seier Buraas.

Høgtrykka har fungerte som skjold for lågtrykka, noko som har ført til mykje nedbør i Nord-Norge som ikkje har vore «beskytta» i like stor grad, fortel Buraas.

– Høgtrykk har ein tendens til å røre seg saktare enn lågtrykk. I juli har desse lege aust for Noreg, noko som har ført til austavind på Vestlandet. Det har hindra mykje av dei lågtrykka frå havet, som vanlegvis pleier å kome.