Nasa: – Det kan bli fleire og farlegare stormar i framtida

Temperaturauke i tropiske havområde vil truleg føre til fleire og alvorlegare stormar, syner ny forsking frå Nasa.

Palmetrær i Panama City i stormen Michael

FLEIRE OG KRAFTIGARE: Ein må førebu seg på fleire stormar, orkanar og kraftig nedbør ifølgje ny rapport frå Nasa.

Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

– Eg trur ikkje vi kan hindre dette frå å skje. Ein må vere førebudd på fleire stormar og konsekvensane det medfører, som fleire flaumar og skadar på avlingar, seier forskingsleiar i Nasa, Hartmut Aumann, til NRK.

Aumann har saman med kollegaene sine analysert 15 år med AIRS-data (Atmospheric Infrared Sounder) frå tropiske havområde.

Han er uroa over funna dei har gjort.

Dette er første gong nokon har klart å vise gjennom målingar kor mykje stormane truleg kjem til å auke i framtida.

60 prosent fleire stormar

Aumann og kollegaene hans fann ut at det blir 21 prosent fleire stormar for kvar grad havoverflatetemperaturen stig.

Ved å ta utgangspunkt i at mengda karbondioksid aukar med ein prosent kvart år, så kjem den tropiske havoverflatetemperaturen til å stige med 2,7 grader celsius.

Hartmut Aumann

HAR LEIA STUDIEN: Hartmut Aumann har saman med eit forskarteam analysert 15 år med vêrdata.

Foto: NASA

Dersom det skjer, kjem det til å vere 60 prosent fleire stormar innan år 2100.

Forskar ved Meteorologisk institutt, Øyvind Sætra, er overraska over kor stor auka er.

– Vi snakkar jo ofte om 1,5-gradersmålet i atmosfæren, og vatn har ein varmekapasitet som er enormt mykje større enn luft. At dei reknar med ei auke på 2,7 grader innan år 2100 er veldig mykje.

Skyene har mykje å seie

Skyer med djup konveksjon er byggesteinane til stormar, orkanar og kraftig nedbør.

– Det mest interessante med denne studien har vore å måle korleis dei aukar saman med oppvarminga av havområda, fortel Hartmut Aumann.

Skyer som produserer minst tre millimeter regn per time over eit område på 25 kilometer blir til når havoverflatetemperaturen er høgare enn 28 grader celsius.

Konveksjon er når fuktig luft blir varma opp og stig oppover, kan det sjå ut som ei slags pipe med luft som stig oppover. Når dei er så høge at dei trenger gjennom tropopausen, blir dei definert som skyer med djup konveksjon.

Kan det påverke Noreg?

– Tropisk vêr er noko for seg sjølv. Vêrsystema vi har her til lands blir danna på polarfronten, og i tropane har dei ikkje frontar. Der er det innstrålinga og fordampinga frå havet som driv vêrsystema, seier Sætra.

Øyvind Sætra

OVERRASKA: Øyvind Sætra ved Meteorologisk institutt er overraska over Nasa sine funn om at havoverflatetemperaturen kjem til å stige med 2,7 grader.

Foto: Magne Velle / Meteorologisk institutt

Han trur vi kjem til å merke endringane her til lands, men er usikker på korleis.

– Vi har jo berre ei atmosfære, så det er klart at når det skjer fysiske endringar i eit område, så vil det påverke oss òg.

Sætra legg fram eit døme: Ein tropisk orkan skapar ei forstyrring på polarfronten om den går nordover og treff land. Men då er den ikkje lenger ein tropisk orkan i Noreg, då kjem den som uvêr.

Les også: