Når vinden viser krefter

Blåser det kuling i dag eller er det en kategori 3-orkan fra Mexicogulfen som kommer på besøk? Håper i allefall ikke det er en tornado av type F5!

Kråkenes fyr

Kråkenes fyr er omkranset av åpent hav, har flere vindrekorder og ligger på en av de mest værutsatte plasser på vestkysten av Norge mellom Ålesund i nord og Bergen i sør.

Foto: Bickhardt, Thomas / SCANPIX

Finnes det flere skalaer for måling av vindstyrke? Dette lurer Yr-leser Jørn Lage Breivoll på.

Ja, det finnes flere vindskalaer. Det vanlige i dagens værvarsling er Beauforts vindskala, oppkalt etter sjøoffiseren Sir Francis Beaufort. Andre skalaer brukes til mer spesifikke sammenhenger som ved tropiske orkaner og tornadoer.

Opprinnelsen til Beauforts vindskala

Frisk bris, liten kuling, full storm og så videre. Norske ord på vindstyrker hentet fra Beauforts vindskala, som regel sagt sammen hvilken retning vinden kommer fra.

Vindskalaen var relatert til vindens virkning på seilene til fregattene brukt av Den britiske marinen tidlig på 1800-tallet. Senere har skalaen blitt utledet til hva slags virkning vinden har på havets overflate, på natur og bygninger på land.

Vindens hastighet

I dag er skalaen knyttet til hastigheten av vinden. Hvert nivå i skalaen befinner seg innen et hastighetsintervall. Benevningen på vindhastigheten varierer fra land til land og mellom ulike bruksområder som et vindvarslet benyttes til.

Ekstremværet Tor, vindprognose for kl 16

Da ekstremværet Tor traff i januar 2016 ble det vindrekord på Kråkenes fyr i Sogn og Fjordane. Det ble registrert en middelvind på 48,9 meter i sekundet. (Orkan starter på 32,7 m/s)

Foto: MET

Meteorologisk institutt benytter meter per sekund, mens det innenfor flyværvarsling brukes knop. Engelsktalende land bruker gjerne “miles per hour” (mph), mens andre har kilometer per time.

Det er greit å merke seg at vindstyrken i Beauforts skala er knyttet til gjennomsnittsvinden i løpet av ti minutter.

Voldsomme vindfenomen trenger egne skalaer

Tropiske orkaner og tornadoer er vindfenomen som kan gi enorme ødeleggelser. Til varsling og observasjoner av disse fenomenene holder det ikke med vår dagligdagse Beauforts skala, der “orkan” er en fellesbetegnelse på alle vindhastigheter større enn 32,6 meter per sekund.

"Katrina" ble fulgt nøye i dagene før den kom innover kysten.

Orkanen Katrina ga enorme ødeleggelser. Dette er et satellittbilde av orkanen.

Foto: Scanpix / AP / NOAA

For tropiske orkaner benyttes Saffir Simpson-orkanskala. Det var fra denne skalaen for eksempel orkanen “Katrina” i 2005 fikk klassifiseringen “Kategori 5”. I denne skalen er vindhastigheten den sterkeste ettminutts-middelvinden.

For tornadoer brukes Fujita-Pearsonskalaen. Her er det sterkeste tresekunders vindkastet som er gitt som vindhastighet i skalaen. Skalaen har seks klasser: F0 - F5. En F5-tornado gir total ødeleggelse. Den kan røske med seg store bygninger og kaste biler og tog opp til 1,5 kilometer. En annen skala for tornadoer er TORRO-skalen.

tornado

Tornadoer kan gi enorme ødeleggelser. De kategoriseres i en skala fra 1-5 hvor 5 er verst.

Foto: Justin Hobson / wikimedia