Når kan du oppleve dette?

Planlegger du nordlysferie? Her er tipsene du trenger for å få oppleve den fargesprakende dansen på himmelen.

Nordlys over Nyksund

Blålilla: Fargen på nordlyset forteller hvor høyt oppe nordlyset er. På dette bildet er fargen blålilla, noe som viser at nordlyset ligger under 120 km fra jordoverflaten.

Foto: Hjalmar Johansen

Nordlys på Andøya

Litt lenger ned: Nordlys med gulgrønn farge ligger 120-180 km borte fra jorda.

Foto: Harald Pedersen

Yr-bruker Bjørn planlegger en tur til Tromsø til vinteren og lurer på hvilken måned det er størst mulighet for å se nordlyset.

Værets betydning

Nordlyset (eller polarlyset) er det størst sjanse for å se når det er klarvær eller lite skyer på himmelen. Dernest må det være mørkt ute. Det betyr at vinterhalvåret i Nord-Norge har de beste betingelsene.

Klimastatistikken viser at februar er den måneden med mest stabilt vær i Tromsø. Hvis det ligger et solid høytrykk over Russland, ventes fint vær i hele Nord-Norge, så da ligger forholdene absolutt til rette for å kunne få se nordlyset.

Solvind

Nordlyset er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt. Vinden fra sola inneholder elektrisk ladete partikler som kolliderer med gassene i jordas atmosfære – og da dannes det elektromagnetisk lys, altså nordlys.

Ionosfæren

Polarlyset befinner seg i en høyde på mellom 90 og 200 km over bakken, i den delen av atmosfæren vi kaller ionosfæren. Det betyr at nordlyset utspiller seg langt over skyer og nedbør.

Lag i jordas atmosfære

Grafikken viser de ulike lagene i jordas atmosfære.

Foto: NAROM

Fargespill

Fenomenet kan observeres på nattehimmelen i et belte rundt de magnetiske polene. Lyset er bølgende av karakter, og kan variere i form, farge og styrke. Fargen på polarlyset avhenger av hvor høyt oppe i atmosfæren fenomenet oppstår:

  • Nordlys over 180 km: Gir rødt lys
  • Nordlys mellom 120 og 180 km: Gir gulgrønt lys
  • Nordlys under 120 km: Gir blålilla lys

Solflekker

Det var tidlig på 1900-tallet at det ble funnet en sammenheng mellom nordlys og solflekkaktivitet.

I Norge

Selv om nordlys er mest vanlig i Nord-Norge, har det blitt observert så langt sør som i Kristiansand. I Norge forskes det på nordlys bl.a. på Rakettskytefeltet på Andøya. Fra bakken studeres nordlyset nedenfra – og fra satellitter kan man studere det ovenfra.

Nordlysvarsel

I dag kan du enkelt sjekke ut nordlysvarselet hjemmefra, eller følge med på spesielle webkamera. Følgende linker er nyttige i så måte:

Rødt nordlys over Andøya

Høyt oppe: Nordlys med rød farge er over 180 km over bakken.

Foto: Kenneth Pettersen