Nå får du snøskredvarsler i Norge

I dag får du snøskredvarsler for 23 regionale testområder. Disse oppdateres to ganger i uken gjennom resten av vintersesongen.

Snøskred

SNØSKRED: NVE arbeider for å utvikle en modell for landsdekkende snøskredvarsler fra sesongen 2012 til 2013.

Foto: Lukas Lehmann, Keystone, Lukas Lehmann, Pool, Foto: Keystone, Lukas Lehmann, Pool / AP

– Nå som varslene er ute ønsker vi flest mulig tilbakemeldinger på tjenesten. Aktiv bruk og tilbakemelding vil være med på å utvikle en best mulig tjeneste, forteller overingeniør i NVE Markus Landrø.

  • Snøskredvarslene finner du på www.varsom.no, men blir tilgjengelig på yr før påske!

Vær med å bidra selv

I tillegg kan alle som ferdes i naturen selv bidra til å gjøre varslene bedre gjennom egne observasjoner. Du kan melde inn enkle ting som at det har gått et snøskred, faretegn som drønn og sprekker i snøen, observasjoner gjort på snøens stabilitet og mer enkle snø- og vær observasjoner som for eksempel nysnømengde og vindtransport.

–Vi jobber med en løsning for mobiltelefon, men i første omgang må publikum melde inn observasjoner på www.varsom.no, forteller Landrø.

Ikke stol blindt på varslene

Varslene vil gjelde for større regioner og ikke for lokale steder som for eksempel en fjellside eller et dalføre. Dette vil sette krav til brukeren og basiskunnskap om snøskred er nødvendig for å få mest mulig ut av varslene.

– Man skal aldri tråkke av gårde og stole blindt på et snøskredvarsel. Varselet er et hjelpemiddel for deg til å gjøre bedre og mer presise lokale vurderinger. Til syvende og sist er det alltid du som har ansvaret for egen sikkerhet, sier Landrø

Snøskredvarslene er altså et godt hjelpemiddel hvis man bruker dem som ett av flere hjelpemidler til å vurdere forholdene.

Snøskredvarsler gir også gevinst for bilister

Varslingstjenesten vil også gjøre det lettere for bilister som kjører i skredutsatte områder. Statens vegvesen er en sentral samarbeidspartner i prosjektet og vil bruke snøskredvarslingen til mer effektiv stenging og åpning av skredutsatte veier.

– Vi kan gå tidligere ut med informasjon om når vi stenger veier. Det vil trafikantene tjene på fordi det blir det enklere å gjøre riktige vegvalg. I tillegg ønsker vi å bli enda flinkere til å stenge vegene til riktig tidspunkt før skredene går og åpne raskest mulig når skredfaren har avtatt, forteller Tore Humstad i Statens vegvesen.