Nå er det rekordlite sjøis på kloden

Sjøisen verden over har dårlige kår disse dagene. Både i Arktis og Antarktis ble det satt nye minimumsrekorder for isutbredelse i januar.

Melting Sea Ice

LITE SJØIS: 15 prosent av havoverflaten må være dekket av is for å bli registrert som sjøis av satellittene. I januar var det rekordlite sjøis på begge polene.

Foto: Dirk Notz / Ap

Aldri før har det vært så lite sjøis på kloden i en januar måned, siden målingene startet for snart 40 år siden, viser ferske tall fra National Snow and Ice Data Center.

Kanskje er det også enda mer dramatisk enn som så: Ifølge beregninger fra Wipneus på Arctic Sea Ice Blog var utbredelsen i januar også den laveste noensinne målt, uavhengig av måned.

Fire ganger så stort som Norge

I Arktis var sjøis-utbredelsen i januar på litt over 13 millioner kvadratkilometer. Det er 1,26 millioner kvadratkilometer mindre enn normalt.

I praksis betyr det at sjøis med en utbredelse fire ganger så stort som Norge «mangler» i nord akkurat nå.

Høye temperaturer er en av grunnene til at sjøisen har hatt dårlige kår. Milde vinder har feiet inn fra sør, via Atlanterhavet og Beringstredet, og gitt gjennomsnitts­temperaturer på 5 grader over normalen.

Utbredelse av sjøis i Arktis januar 2017

Utbredelse av sjøis i Arktis januar 2017.

Foto: NSIDC

Januar 2017 er fortsettelsen på en oppsiktsvekkende trend i Arktis som startet flere måneder tilbake.

Fra september til mars er det vinter i nord og da skal sjøisen vokse. I oktober begynte imidlertid veksten å gå tregt, og i en kort periode i november trakk isen seg også tilbake. I januar stagnerte veksten i to uker.

På grafen under kan du se utviklingen fra oktober frem til i dag (blå linje).

Sjøisen i Arktis oktober 2016 - januar 2017

BLÅ LINJE: Slik har sjøisen vokst det siste året, sammenlignet med tidligere år.

Foto: NSIDC

Rekordlite is også i Antarktis

Tallene fra NSIDC viser at det også var rekordlite sjøis i Antarktis i januar, hvor det nå er sommer. I Amundsenhavet er det nærmest isfritt og temperaturene har vært unormalt høye den siste tiden.

I det antarktiske Weddelhavet er det derimot mer is enn vanlig.

Summen av det som skjer på de to polene er uansett en ny global rekord for liten utbredelse av sjøis.

Mens forskerne enes om at oppvarmingen og endringene Arktis er menneskeskapt, er det større usikkerhet knyttet til endringer i Antarktis. Mange mener at endringene her først og fremst skyldes naturlige variasjoner.

Utbredelse av sjøis i Antarktis februar 2017

Utbredelse av sjøis i Antarktis februar 2017.

Foto: NSIDC

Vinden pakker isen sammen

I animasjonen under kan du se sjøisens liv på de to polene i 2016. Isen fryser til og den smelter.

Men isen flytter også på seg fordi det blåser. Det viser at ikke bare temperaturen men også vinden har påvirkning på isutbredelsen.

To forblåste hendelser i Arktis denne vinteren gjorde at isen ble pakket sammen og derfor dekket et mindre område enn tidligere, ifølge EUMETSAT (Den europeiske organisasjonen for meteorologisatellitter) som har laget animasjonen:

18. november: Stormer presset på isen fra flere retninger, både fra Atlanterhavet og Stillehavet. Dette ser du i animasjonen fra 0:51 til 0:53.

Julaften: En ny kraftig storm treffer Svalbard og dytter is innover fra Atlanterhavet.

Langlesing fra Arktis: Den store russiske klimanekten