Mot rekordlite is i Arktis i sommer

– Det har aldri vært så lite is i Arktis i juli måned, forteller forsker. Eventyrerne Cecilie Skog og Rune Gjeldnes måtte avbryte sin ferd til Nordpolen på grunn av vanskelige isforhold.

Cecilie Skog i en råk på Nordpolen

OVERRASKET: Cecilie Skog padler gjennom en råk. Hun var overrasket over den heftige smeltingen allerde i slutten av juni.

Foto: Rune Gjeldnes

Cecilie Skog og Rune Gjeldnes

INGEN SKAM Å SNU: Cecilie Skog og Rune Gjeldnes måtte avbryte ekspedisjonen til Nordpolen.

Foto: Kamilla Pedersen / NRK

Cecilie Skog og Rune Gjeldnes har vært uheldige med tidspunktet. Årets sommer er nemlig den mest isfattige noensinne.

– Området blir jo monitorert av satellitter. Og akkurat nå er det like lite, eller mindre is i Arktis enn det var i 2007, som er bunnotering for isutbredelsen, forteller klimaforsker ved Bjerknessenteret, Helge Drange.

Foreløpig skal det mer smelting til, og i midt september er isen på sitt minste.

– Det er fortsatt to måneder igjen, og mye kan skje. Men foreløpig ligger vi an til å få en ny bunnotering, sier Drange.

Oversikt over issmeltingen. Den blå streken gjelder denne sesongen:

Sommeris i Arktis
Foto: NSIDC

Størst temperaturøkning på polene

Helge Drange

STOR SMELTING: Klimaforsker Helge Drange følger nøye med på smeltingen i Arktis.

Foto: UiB
Rune Gjeldnes vasser i vann med ski på beina

VANSKELIGE FORHOLD: Rune Gjeldnes vasser i vann med ski på beina på ferden mot polpunktet.

Foto: Cecilie Skog

Siden 1978 har isens minimumsutbredelse i Arktis minket med nær 40 prosent. Global oppvarming fører til størst temperaturøkning på polene, nettopp fordi isen smelter.

– Når isen smelter får vi områder med åpent vann. Den mørke vannflaten absorberer solstrålene, vannet varmes opp, og smelter enda mer is. Det blir en forsterket smelting, forklarer klimaforskeren.

– Det er en ond sirkel. Dess større åpne vannområder vi får, dess varmere blir vannet. Tilsvarende skjer på land når snøen og isen smelter der, legger han til.

Det hjelper ikke på at årets vintervær sendte sjøisen på slanking, men det er hovedsakelig smelting de foregående somrene som fører til bunnoteringen.

Vasset i sørpe og vann

– Vi hadde sett for oss smelting, men ikke i så stor grad. Vanligvis skjer ikke det så mye smelting før ut i august, sier Cecilie Skog.

Hun skulle sammen med Rune Gjeldnes bli den første til å gå nå Nordpolen om vinteren uten etterforsyninger.

De forstod ganske raskt at de ikke kom til å nå målet i tide, og etter 13 dager snudde de.

Da hadde de vasset timevis igjennom sørpe og vann, og det kalde vannet gjorde ikke godt for verken beina eller kroppstemperaturen.

Polfarerne kjemper seg gjennom sørpen:

Video Cecilie Skog og Rune Gjeldnes sin Nordpolferd

FOTO: Cecilie Skog og Rune Gjeldnes

Kunne vært bedre bare uker før

Cecilie Skog drar kanoen gjennom skruis og sørpe

VÅTT: Eventyrerne drog kanoene gjennom skruis og sørpe i 13 dager. Så snudde de.

Foto: Rune Gjeldnes

Drange sier at polfarerne også kan ha vært veldig uheldige med tidspunktet akkurat nå.

Det er liten konsentrasjon av is i Arktis nå. Isen er også mye tynnere enn tidligere. Når isen blir tynn, vil den drive lettere med vinden.

– Isen responderer veldig raskt på endringer i vindretning og vindstyrke. Det betyr at man kan se store variasjoner i isforholdene fra dag for dag. Det kan hende forholdene for Skog og Gjeldnes kunne vært bedre bare noen uker i forveien, sier Drange.

Tilfeldigheter

Sommeren 2007 blåste det kraftig fra Sibir mot Grønland.

Mye is samlet seg ved Grønlandskysten og etterlot seg store åpne havområder, som igjen førte til stor smelting.

– Det er tilfeldigheter som avgjør om det blir de samme forholdene i år, og vi får en bunnotering. Men at det pågår rask smelting i Arktis i et lengre tidsperspektiv, er det liten tvil om, avslutter klimaforskeren.

– Kan snart seile til polpunktet

Cecilie Skog tror de har vært uheldige, men etter å ha snakket med forskere de møtte på ekspedisjonen, og hørt deres bertninger om endringene i Arktis, vet hun ikke om tidpunktet kunne blitt noe bedre.

– Jeg tror ikke det er lenge til man kan seile til Nordpolen om sommeren, sier hun.

Hun og Gjeldnes hadde et håp om å finne store systemer av åpne råk, men fant stort sett bare sørpe og vann.

Vil du prøve igjen neste sommer?

– Nei. Hvis andre vil prøve, skal jeg hjelpe dem. Det var en fantastisk opplevelse, men jeg kommer ikke til å dra opp dit på sommeren igjen, avslutter Skog.

Slik har isen i Arktis endret seg de siste 30 årene:

Endringer i isen i Arktis
Foto: NSIDC