Meteorologens lynkurs i geografi

Østafjells - hvor er det? Og hvor i alle dager ligger Langfjella?

Arild Mentzoni

God i geografi: Arild Mentzoni og kollegene må dele landet opp inn i regioner for å få jobben gjort.

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

«Vestlandet sør for Stad - liten kuling. Indre strøk av Aust-Agder og Langfjella sør for Haukeli - bris av skiftende retning».

Er det vanskelig å henge med i svingene når meteorologene varsler været? Her får du en kjapp innføring i de geografiske navnene som brukes i værmeldingen:

Sør-Norge/Nord-Norge

De tre nordligste fylkene (Finnmark, Troms og Nordland) utgjør Nord-Norge. Resten av landet blir da Sør-Norge.

Øst-Finnmark og Vest-Finnmark

Værmessig er skillet mellom Øst-Finnmark og Vest- Finnmark slik: Porsangerfjorden ligger i Vest-Finnmark, Laksefjorden ligger i Øst-Finnmark. Halvøya mellom disse fjordene markerer skillet.

Vestlandet

I værvarslene betyr «Vestlandet» fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. «Vestlandet sør for Stad» brukes også fordi «Stad» ofte utgjør et værskille. Grovt sett skilles da Møre og Romsdal ut fra fylkene lenger sør.

«Vest-Norge» er et litt uklart geografisk begrep og skal derfor ikke benyttes.

Trøndelag

Dette er fylkene Nord- og Sør-Trøndelag.

Er ikke en del av Vestlandet, selv om det er «Vervarslinga på Vestlandet»
som varsler for Trøndelag.

Sørlandet

«Sørlandet» defineres som «kysten av Agderfylkene + deler av innlandet i disse to fylkene».

I værvarslene brukes fylkesnavnene (Vest- og Aust-Agder) og videre deles fylkene i «kysten» og «indre strøk». Sammen med et varsel for «Langfjella sør for Haukeli» vil da Agderfylkene være dekket.

Østafjells

Med dette menes den delen av Sør-Norge som ligger «øst for fjella», dvs. øst for den lange fjellkjeden som starter i sør med Setesdalsheiene og fortsetter nordover til Dovrefjell.

Dalfører skjærer seg inn i fjellkjeden (f.eks. Hallingdal og Valdres) og enkelte fjellområder ligger utenom det sammenhengende fjellpartiet (Norefjell, Trysilfjell). Når samlebetegnelsen «østafjells» benyttes i værmeldingen, må du derfor tolke dette ut ifra de lokale terrengforholdene.

Østlandet

Dette er hele området «østafjells» minus de to agderfylkene og Telemark.

Fjellet i Sør-Norge

Fjellheimen i Sør-Norge kan deles opp i et stort antall områder. I værmeldingene er det nødvendig å finne samlebetegnelser. Nærliggende fjellområder har ofte samme vær, og plass/tid til rådighet i værmeldingene gjør det umulig å nevne mange navn samtidig.

Betegnelser som brukes i de mest omfattende værmeldingene (regnet fra sør mot nordøst):

  • Langfjella sør for Haukeli (nederste rute på kartet)
  • Langfjella mellom Haukeli og Finse (midterste rute på kartet)
  • Langfjella nord for Finse (øverste rute på kartet)
  • Jotunheimen
  • Fjellstrøkene Strynefjell-Trollheimen
  • Rondane
  • Fjellstrøkene Dovrefjell-Svenskegrensa

Les mer om Langfjella og om vannskillet som forsvant.

Langfjella

Dette er det meteorologene kaller Langfjella!

Foto: Meteorologisk institutt/Anders Sivle

Ytre/Indre Oslofjord

Oslofjorden strekker seg fra Rådhuskaia og ca. ut til Færder fyr og har med seg kysten av Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Skillet mellom «Indre» og «Ytre» går omtrent der fjorden snevrer seg inn ved Hurumlandet/Drøbak og der Drammensfjorden begynner.

Ytre/Indre Skagerrak

Trekker du en linje mellom Torungen fyr (Arendal) og Skagen, Danmarks nordspiss, vil du grovt sett ha «Ytre Skagerrak» vest for denne linja og «Indre Skagerrak» i øst.

Spitsbergen/Svalbard

Svalbard er navnet på en stor øygruppe. Spitsbergen er den største øya og den eneste med fast bosetting. Derfor avgrenser meteorologene seg til å utarbeide varsler for denne.